Category: Türkçe

edebiyat

Divan Edebiyatının Kaynakları, Özellikleri ve Nazım Şekilleri

İslâmî ve tasavvufi bilgilerin yanı sıra İran edebiyatının etkisinin de çok hissedildiği Divan edebiyatı yedi kaynaktan beslenmiştir. Bunlardan ilki şüphesiz Kur’an’dır. Daha sonra hadisler, peygamber ve evliya hikayeleri, tasavvuf, Şehname, İslami bilim görüşü ve...

Öğretmlen yönüyle Atatürk

Anadoluda Türkçenin Gelişimi

Anadolu’da Türk edebiyatının ilk örnekleri XIII. yüzyılın ikinci yarısına götürülebilir. Bununla birlikte Anadolu’nun Türkleşmeye başlaması iki yüzyıl evvel, Alparslan’ın (m. 1063-1072) Anadolu’ya gelmesiyle gerçekleşir. Yani Türkleşen Anadoluda Türkçenin Gelişimi sürecide böylelikle başlamıştır. Büyük Selçuklu...