Kategori: Uluslararası İlişkiler

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri İlişkileri

Soğuk Savaş Sonrası 1991 yılında Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri, Türk dış politikasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Orta Asya cumhuriyetlerini tanıyan ve bu ülkelerde büyükelçilik açan ilk ülke, Türkiye olmuştur. 1992 yılından bu yana gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan 500...

Türkiye-Ermenistan İlişkilerini Olumsuz Yönde Etkileyen Unsurlar

Ermenistan’ın Türkiye ile arasındaki ortak sınırı resmî olarak tanımayı reddetmesi ve toprak iddiaları Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır, 1921 Kars Antlaşması ile çizilmiştir. Sovyet cumhuriyetlerinden Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanmış olan bu Antlaşma, aynı zamanda Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan...

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Kafkas Ülkeleri İlişkileri

Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Kafkasya’da kurulan üç yeni devlet ile komşu olmuştur. Türkiye, yeni komşularından Azerbaycan ve Gürcistan ile sürekli gelişen bir komşuluk ilişkisi sürdürürken Ermenistan ile ilişkilerinde, 1915 olayları ile ilgili iddialar nedeniyle gerginlikler yaşamaktadır. Orta...

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Balkanlar ve Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Türk Dış Politikası Türkiye-Balkanlar İlişkileri Doğu Bloku’nun dağılması ve Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Türk ve Müslüman halkların yaşadığı Balkan coğrafyasında, Türkiye 1990’lı yılların başında aktif bir dış politika izlemiştir. Türkiye, Bosna’daki iç savaşta siyasi ve askerî açıdan Müslümanları...