Category: Uluslararası İlişkiler

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Kafkas Ülkeleri İlişkileri

Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Kafkasya’da kurulan üç yeni devlet ile komşu olmuştur. Türkiye, yeni komşularından Azerbaycan ve Gürcistan ile sürekli gelişen bir komşuluk ilişkisi sürdürürken Ermenistan ile ilişkilerinde, 1915 olayları...

Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu

Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Türk Dış Politikası Kıbrıs Sorunu Bu dönemde Rum yönetiminin Rusya’dan aldığı S-300 füzelerini Güney Kıbrıs’a yerleştirmek istemesi, yeni bir krize neden olmuştur. Türkiye’nin, güvenlik gerekçesiyle sert tepki göstermesi ve ABD...

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Orta Doğu İlişkileri

Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik politikaları, Soğuk Savaş sonrası dönemde köklü değişimler geçirmiştir. Terör nedeniyle güvenlik eksenli bir dış politika izleyen Türkiye, Orta Doğu ülkeleriyle sorunlar yaşamıştır. Bölücü terör örgütü, Irak’ın kuzeyinde (36. Paralelin kuzeyi)...

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-ABD İlişkileri

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye ve ABD, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya’da iş birliğine yönelirken Orta Doğu konusunda birtakım uyuşmazlıklar yaşamıştır. Türkiye, Kosova, Bosna ve Makedonya sorunlarında ABD’nin politikasını desteklemiş, hatta NATO’nun Bosna ve...

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Adaylık Dönemi ve Türkiye ile Müzakerelerin Başlaması

Soğuk Savaş Sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkileri dört önemli dönemden geçmiştir: Gümrük Birliğine Hazırlık Dönemi (1990-1995) 1990’lardan sonra Avrupa ülkeleri arasında sınırların kaldırılması ve birleşik bir Avrupa kurulması, sık sık gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda “Avrupalılık”...