Kültürün Toplumdaki Yeri ve Önemi

Kültürün Toplumdaki Yeri ve Önemi

25 Şubat 2018 0 Yazar: uzun
Kültürün Kazanılması

İnsanlar ve toplumları inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar. Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında kültürel yapı gelir. Bireyler, kültürü toplumsallaşma (sosyalleşme) sureciyle kazanırlar.

Birey, içinde doğduğu kültürel ortamın özelliklerini ana babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Yani kültürün kazanılması ve toplumsallaşmanın sağlanmasında, özellikle aile, eğitim, sanat gibi toplumsal kurumlar çok önemlidir. Bu kurumlar hem kültürü bünyesinde taşıyıp üyelerine benimsetir hem de kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar.

Toplumsal kurumların bazılarında oluşan değişiklikler toplumun diğer kurumlarını ve dolayısıyla kültürü de etkilemekte ve kültürel değişmeye neden olmaktadır. Özellikle maddi kültürdeki hızlı değişimler toplumsal kurumları etkilemekte, bireylerin olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar pek çok konuda değişikliğe neden olabilmektedir.

Kültüre katılma üç şekilde gerçekleşmektedir:

  1. Kültürün genel unsurlarına katılma: Bireylerin toplum bütünü için geçerli olan dile, hukuk kurallarına, aile tiplerine, evlenme biçimlerine, gelenek ve göreneklere, törelere, davranış kalıplarına vb. katılmasıdır. Toplumda birlik ve bütünlüğün sağlanması için kültürün bu genel unsurlarına bireylerin uyması gereklidir.
  2. Kültürün özel unsurlarına katılma: Bireylerin kültürel kimliklerine, yeteneklerine, ilgilerine, görüşlerine uygun olan gruplara katılması ve meslek edinmesi yoluyla kültüre katılmasıdır.
  3. Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma: Bireylerin yaptıkları tercihlerle (istenilen filme, tiyatroya ya da konsere gitme; istenilen derneklere, partilere üye olma; spor türlerinden hentbolu, tenisi ya da basketbolu vb. seçme gibi) kültüre katılmasıdır.

Kültürün Özellikleri

  • Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
  • Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.
  • Kültür öğrenilir. Kültür, her bireyin doğduktan sonra yaşantısı yoluyla içinde yaşadığı toplumdan kazandığı davranışlarıyla ilgilidir.
  • Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi ögeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.
  • Kültür toplumsaldır. Kültürel özellikler bir araya gelmiş, örgütlenmiş birliklerde, toplumlarda yaşayan insanlar tarafından oluşturulur ve ortaklaşa paylaşılır.
kulturun toplumdaki yeri ve onemi 268x300 - Kültürün Toplumdaki Yeri ve Önemi

Kültürün toplumdaki yeri ve önemi