Kuraklık

Kuraklık canlı yaşamını olumsuz etkileyen ekolojik dengenin bozulmasında önemli rol oynayan meteorolojik afetler arasındadır. Yavaş gelişen ve bir süre devam eden bu do­ğal afetin devam süresi uzadıkça tehlikeli bir hâl alır.

Kuraklığın tanımını yapacak olur­sak, belirli bir zaman diliminde hava sıcaklı­ğının mevsim normallerinin üzerine çıkma­sı durumu ya da sıcak esen rüzgârların kavurucu etkisiyle terleme ve buharlaşma şiddetinin artmasıdır.

Bu durum bir anlam­da su kıtlığı şeklinde de ifade edilir. Yağışların az olması yer altı ve yer üstü sularının buharlaşarak çekilmesi kuraklığın ortaya çıkmasına neden olur. Kuraklığın uzaması ve süreklilik kazanması kuraklaşmaya yani çölleşmeye doğru gittiğinin göstergesidir.

Çöl denilince, canlı hayatının doğal koşulların etkisinde olduğu, toprak örtüsünün yerini uçsuz bucaksız kum ve taşların aldığı ve son olarak yıllık yağışların 50 mm'nin altına düştüğü doğal ortamlar akla gelir.

Dünyada çöl alanları en çok Afrika kıtasında bulu­nur. Bunu Orta Asya'da ve Amerika Kıtası'nda yer alan sıcak çöller takip eder.

su sirasi - Kuraklık

Sudan'lı çocuklar, su sırasını beklerken

Kuraklığın etkileri şunlardır:

 Barajlardaki suların buharlaşması, temiz su kaynaklarının azaltır.

 Su gücünden elde edilen enerji üretimi durma noktasına gelir.

 Tarımsal üretimin azalması ve topraktaki tuz oranının artmasına bağlı olarak çoraklaşma ortaya çıkar.

 Açlık, kıtlık ve salgın hastalıkların insan yaşamı üzerin olan etkileri daha da şiddetlenir.

 Ekosistem içindeki canlı sayısını azalmasına neden olur.

 Su kaynaklarının siyasi bir sorun hâline dönüşmesi ülkeler arası diplomasiye zarar verir.

Kuraklığın etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında, su israfının önüne geçmek adına halkı bilinçlendiren kamu spotları oluşturulmalı, toplumsal pro­jeler üreterek hayata geçirilmeli hatta bu durum devlet politikası hâline getirilmelidir.

su kitligi - Kuraklık

Küresel Sorun: Su kıtlığı ve sanal su ticareti

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir