Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

12 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Hava, su ve besin insanların hayatta kalabilmeleri için zorunlu olan temel ihtiyaçlardır. Temiz hava ve temiz suyun kaynağını, tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımız oluşturur. Besinlerin büyük bir kısmı tarım alanlarımızdan sağlanır. Diğer bir kısmı da göllerden, denizlerden, akarsulardan, ormanlardan, kirlenmemiş ve tahrip edilmemiş doğal kaynaklarımızdan elde edilir.

Genel olarak baktığımızda bu temel ihtiyaçlarımızın ana kaynakları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalardır. Dünya’nın hangi ülkesinde olursa olsun bu canlılar tüm insanlığa hizmet eden biyolojik doğal kaynaklar ve biyolojik zenginliklerdir.

Bu temel ihtiyaçlarımızın yanında kömür, petrol, makine, fabrika, otomobil gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran ve hayatımızın bir parçası haline gelen ihtiyaçlarımız da bulunmaktadır. Teknolojik uygulamalar ve mühendislik yöntemlerinin çoğu bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için geliştirilmiştir. Ancak bu uygulama ve yöntemler, temel ihtiyaçlarımızın kaynaklarını ve üretim alanlarını bozucu ve tahrip edici niteliktedir. Bununla birlikte küreselleşme ile yaşanan süreç çevre sorunlarına küresel bir nitelik kazandırmıştır.

cevre sorunlari 1 300x209 - Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

Çevre Sorunları

Temel küresel çevre problemleri

 Küresel ve yerel düzeyde gelişebilen çevre sorunları küresel düzeyde tüm insanlığı etkilerken, yerel düzeyde sadece o bölgeyi etkilemektedir. Her ülkenin önemli sorunlarından biri haline gelen çevre sorunları küreselleşme ile birlikte uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin azalması temel küresel çevre problemlerimizdir.

temel kuresel cevre sorunlari 300x162 - Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

Temel küresel çevre sorunları

Küresel çevre problemleri, zamanla tek tek ortaya çıkan yerel sorunların toplamıdır. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği vb. sorunlar yerel çevre sorunları olarak bilinir. Bu sorunlar, ozon tabakasında incelme, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tüm Dünya’yı ilgilendiren küresel sorunlara yol açar.

Önceleri sadece kirlenme olarak bilinen çevre sorunları günden güne artarak insanlığı tehdit eden uluslararası sorunlar haline gelmiştir. Örneğin; bir ülkede açığa çıkan egzoz dumanı rüzgâr yolu ile başka ülkelere taşınabilir. Ya da bir ülkenin deniz kıyısına atılan bir pet şişe bir başka ülkenin kıyısına dalgalar yolu ile sürüklenebilir. Bu nedenle hava, su, toprak kirlilikleri yerel sorunlar iken tüm Dünya’yı ilgilendiren çevre sorunlarına dönüşebilirler.

Etrafımızı saran tüm nesneler olarak da adlandırılabilen çevre; okuduğumuz kitaptan, taşıdığımız çantaya, içtiğimiz sudan yediğimiz yemeğe, yerdeki karıncadan gökteki buluta kadar her şeyi içine almaktadır. Çevre sorunlarının temelini insan-çevre arasındaki olumsuz değişimler oluşturur. İçinde yaşadığımız çevreyi kısaca yaşadığımız dünya olarak ifade edebiliriz. Bu bakımdan çevresini koruyan bir insan yaşadığı dünyayı da korumuş olur.

Çevremizde bulunan her eşyanın belli bir kullanım ömrü vardır. Bir müddet sonra kullanılamaz hale gelen eşyalar atık durumuna düşerler. Bu atıklar çevre kirliliğine neden olduğu gibi Dünya’ya da zarar verirler. Uygun koşullarda depolanmayan çöpler bir süre sonra böceklerin çoğalmasına, hastalıkların yayılmasına, kötü kokuların dağılmasına sebep olur. Fabrika bacalarından, araçların egzozlarından çıkan kirli duman, yere atılan çikolata kâğıtları, sigara izmaritleri, pet şişeler, teneke kutuları, plastik poşetler, piller vb. atıklar yerel çevre sorunlarını oluşturur. Bunlar da tüm Dünya’yı etkileyecek küresel çevre sorunlarına yol açar.

Hızlı nüfus artışı ile birlikte şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlarımız tahrip edilmektedir. En büyük oksijen kaynağımız olan ormanlık alanlarımızın azalması atmosferdeki sera gazlarından biri olan karbondioksit gazının artmasına sebep olmaktadır. Bu durum küresel ısınmayla beraber iklim değişikliklerine neden olurken yaşadığı ortam şartları değişen canlıların nesillerinin tükenmesine yol açar. Bu nedenle çevre sorunları her biri ayrı birer başlıkmış gibi görünseler de birbirleriyle bütünleşik yapıdadırlar ve birbirlerinden etkilenirler.