Kyoto Protokolü (KP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Kyoto Protokolü (KP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

14 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Kyoto Protokolü (KP)

1992 yılında Rio De Janeiro (Riıu Dı Cıniırıu)’da Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılmıştır. Konferansta BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzalanmıştır. Bu sözleşme insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim değişikliklerine olan etkisi ile ilgili uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adım olmuştur. Sözleşmeye ülkemizin de içinde bulunduğu 195 ülke ve Avrupa Birliği taraf olmuştur.

1994 yılında yürürlüğe giren sözleşmeye ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde katılmıştır. BMİDÇS ile taraf olan ülkeler sera gazı salımlarını azaltmaya, bu konuda araştırma ve işbirliği yapmaya teşvik edilmiştir. Ancak bu durum sera gazı salınımının artmasını ve bu durumdan iklim değişikliğinin olumsuz yönde etkilenmesini engelleyememiştir. Bunun üzerine BMİ- DÇS’ye taraf olan ülkeler sözleşme niteliğini arttırmak amacıyla 1997’de Kyoto Protokolü (Kiyoto Protokolü)’ nü kabul etmişlerdir.

Kyoto Protokolü’nün temel amacı Dünya’daki fosil yakıtları azaltarak küresel ısınmayı durdurmaktır. KP, 2005 yılında Rusya’nın onaylaması ile yürürlüğe girmiştir. Taraf olan ülkelerin bir kısmında sera gazı salınımlarının, 1990 yılında sahip oldukları seviyenin %5 altına düşürülmesi amaçlanmıştır. Diğer bir kısmında ise salınımda herhangi bir sınırlandırma ve azaltmaya gidilmemiştir.

Türkiye Kyoto Protokolü’ne 2009 yılında taraf olmuştur. Sera gazı salınımında herhangi bir azaltma ve sınırlandırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna karşın 1990-2007 yılları arasında alınan önlemlerle sera gazı salınımını %20 oranında azaltmıştır.

biyolojik cesitliligin azaltilmasi 281x300 - Kyoto Protokolü (KP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

İklim Değişikliği

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

 Sürdürülebilir kalkınma çevresel sisteme zarar vermeden, doğal denge ile uyumlu bir şekilde yaşam kalitesinin yükselmesini ifade eder. Bu amaçla 20-22 Ocak 2012’de Brezilya, Rio De Janeiro’da bir konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansta sürdürülebilir geleceğe ulaşmanın yolları aranarak, 1992 yılından bu yana ülkelerin bu konuda başarılı oldukları ve yetersiz kaldıkları yönler tartışılmıştır. 2015 yılı sonrası için sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlenmiştir. Konferans sonunda Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerce ”İstediğimiz Gelecek” isimli sonuç bildirgesi imzalanmıştır. Bu bildirgede sürdürülebilir kentler adı altında kentlerin yaşam kalitesinin arttırılmasına, iklimsel risklerin kentsel planlamadaki önemine değinilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri belirlenerek hedefe ulaşmada her ülkenin ilk olarak kendi ulusal önceliklerine yer vermesi gerektiği açıklanmıştır. İklim değişiklikleri ile ilgili her ülkenin kendi üzerine düşen sorumlulukları üstlenmesi ve yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. Konferansta ‘yeşil ekonomi’ kavramı vurgulanarak bu konu ile ilgili kamu ve özel sektör çalışanlarına öneriler sunulmuştur. Kaynakların etkin kullanımı, biyolojik çeşitliliğin arttırılması, küresel açlığın azaltılması yeşil ekonomi ile ulaşılmak istenen hedeflerdendir.