Mineral Maddeler ve Tuzlar

Mineral Maddeler

Su, metabolizmanın çok sayıda kimyasal reaksiyonların meydana geldiği makro moleküllerin dağıldığı bir ortam olup, yine çok sayıda organik bileşikleri, mineral iyonları eriten bir maddedir.

Dolayısıyla su hücrede üç şekilde bulunur:

1- Dokularda ve Vakuollerin içinde serbest su şeklinde

2- Bir kısım moleküllerin içinde bağlı su şeklinde

3- Protoplazmik kolitlerde çok akıcı olarak ıslatıcı su şeklinde.

Nicel olarak su, canlı maddenin büyük bir kısmını meydana getiren mineraldir. Organizmaya göre su miktarı çok değişmektedir.

Örneğin; insanlarda vücut ağırlığının % 63’ü, bazı mantarlarda % 83 ve meduza’larda % 98’i sudur. Aynı bir organizma ‘da dokulara göre su oram değişiktir. Örneğin; insanda akciğerler % 70, kaslar % 83 su içerir.

Bu oran gelişme devresine göre de değişmektedir. Örneğin; 0,28 gram gelen bir tavuk embriyosu % 91,6 su içerir.

Bitki tohumlarıyla sporlar en az su içeren organizmalardır; bunlar % 10-20 oranında su içerirler.

Kısaca söylemek gerekirse su olmadan hayata düşünülemez. Aşağıda bazı canlılardaki su miktarı oranlarını yüzde olarak göstermektedir.

Bazı Canlılardaki Su Miktarı Yüzde Oranları

Mineral Tuzlar

Canlı maddedeki mineral tuzlar iki şekilde bulunur.

Birinci halde mineral tuzlar eriyik haldedir, iyonlarına ayrılmıştır.

İkinci halde az veya hiç erimez durumdadır: Salgılar, İskelet, kabuk gibi.

Örneğin Diyatomelerin silisten yapılmış kabukları, Radyolaritlerin iğne şeklindeki ışınsal çıkıntıları, keza Atkuyruğu (Equisetum) ve Buğdaygillerin (Gramineae) gövdeleri silislidir.

Çeşitli şekilde kristalleşmiş karbonat kristalleri, örneğin birçok bitkide kalsiyum oksalat kristalleri şeklinde bulunur.

Eriyik halde bulunan mineral tuzlar hücre fizyolojisinin elemanter olaylar seviyesinde araya girer.

Bu erimiş mineral tuzları, iyonlarına ayrılmış haldedir ve metabolizmaları farklıdır. Başlıca katyonlar Na+, K+, Ca++, Mg++, anyonlar ise Cl¯ , So4¯, Co3¯, Po4¯ tir.

Yeşil bitkilerde nicel olarak azot mineraline olan gereksinme çok önemlidir. Keza sodyum ve klor çok az miktarlarda da olsa mutlaka gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir