Motorlu Araçlarla İlgili Belgeler

Motorlu Araçlarla İlgili Belgeler

24 Ocak 2018 0 Yazar: uzun

Motorlu Araçlarla İlgili Belgeler Trafikte, kara yollarında kullanılan motorlu araçlara ait ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bazı belgeler düzenlenmektedir. Bu belgeler tescil, trafik belgesi, tescil plakası, trafik sigortası ve kaskodur.

tescil 121x300 - Motorlu Araçlarla İlgili Belgeler

Bu belgelerden kasko hariç, diğerleri aracın trafiğe çıkabilmesi için zorunludur.

Motorlu araç trafik belgesi ve araç tescil belgesi: Bu iki belge halk arasında ruhsat olarak da bilinir. Bu belgeler trafikte bulunan motorlu araçların ülkemizde geçerli olan kurallara göre uygun ve kullanılabilir olduğunu gösterir. Motorlu araç tescil belgesinde aracın teknik özellikleri (markası, model yılı, ağırlığı, motor gücü, rengi vb.), araç sahibinin adı ve adresi gibi araçla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kısacası araç tescil belgesi, aracın gerekli şartlara uyduğunu ve tescil edildiğini gösterir. Motorlu araç trafik belgesi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkabilmesine izin veren ve aracın muayene sürelerini belirleyen bir belgedir. Araçların belirli aralıklarla gerekli bakımlarının yaptırıldığının ve teknik açıdan sorunsuz, trafikte güvenle kullanılabilir olduklarının belgelendirilmesi gereklidir. Bunun için motorlu araçlar, gerekli zamanlarda araç muayene istasyonlarına giderek kontrolden geçer. Kontrolden geçip bir sonraki muayene dönemine kadar onay alan araçların onayı, motorlu araç trafik belgelerine işlenir. Motorlu araç trafik belgelerinde ayrıca motorlu araca ait trafiğe çıkış tarihi, marka, model yılı gibi bilgiler de yer alır.

Tescil plakası: Kara yollarında kullanılacak bütün araçların tescil plakaları bulunmalıdır. Tescil plakasına halk arasında kısaca plaka veya araç plakası da denilir. Bu plakalar, araçların tescillerinin yapıldığını ve kayıtlı olduklarını gösterir. Araç tescil plakalarının en solunda mavi zemin içinde uluslararası tanıtım kodu bulunur. Ülkemizdeki araç tescil plakalarında bu kod “TR” olarak yer almaktadır. Bu kodun yanında beyaz zemin üzerine siyah renkle yazılmış il kodu bulunur. İl kodunun yanında harflerden ve rakamlardan oluşan bir kod daha bulunur. Tescil plakaları olmayan veya net bir şekilde görülemeyen araçların kullanılması yasaktır. Resmî hizmete tahsis edilen araçların plakaları, aşağıda görüldüğü gibi daha farklı şekil ve renklerde olabilir.

Trafik sigortası: Kara yollarında kullanılan bütün araçlar için kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası yaptırılmış olması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan bu sigorta, herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarın bilirkişiler tarafından belirlenen oranlarda kısmen veya tamamen karşılanabilmesi için yapılır. Trafik sigortası, sigorta şirketleri aracılığıyla yaptırılır. Türkiye’deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. Trafik polisleri tarafından yapılan tüm kontrollerde araçların trafik sigortalarının bulunup bulunmadığı ve geçerliliği kontrol edilir. Ülkemizde bu sigortanın geçerlilik süresi bir yıldır ve trafik sigortası her yıl yenilenmelidir. Trafik sigortasının hangi amaçla yapıldığı ve ne işe yaradığı maalesef halkımız tarafından bazen yanlış anlaşılmakta ve yanlış yorumlanmaktadır. Trafik sigortası, kara yolunda seyreden araçların başka araçlara verebileceği maddi zararları bilirkişi raporuna göre belirli bir limite kadar karşılar ancak bunun dışında manevi zarar ve tazminat taleplerini hiçbir şekilde karşılamaz.

Kasko: Kasko ya da kara taşıtları kasko sigortası bir motorlu taşıtın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya çalışılması sonucu uğrayabileceği zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Trafik sigortasından farklı olarak kaskosu yapılmış aracın hasarları kısmen veya tamamen karşılanabilmektedir. Kasko sigortası zorunlu değildir, isteğe bağlı yapılır. Sigorta şirketlerine ve uygulanan kasko sigortalarının kapsamlarına göre kasko hizmeti uygulamalarında değişiklikler olabilir. Örneğin bazı kasko hizmetlerinde aracınız bozulduğunda ve yolda kaldığında aracınız kurtarıcı ile çekilmekte ve size yolunuza devam edebilmeniz için geçici bir araç verilebilmektedir.

Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Olan Malzemeler 

Kötü hava koşullarından etkilenen, bozulan veya yolda kalan araçların kurtarılabilmesi ya da kurtarıcı gelene kadar güvenli bir şekilde işaretlenerek sabitlenmesi, bir kaza durumunda gerekli ilk yardım müdahalesinin yapılabilmesi için araçlarda yangın söndürme cihazı, reflektör, ilk yardım çantası, tekerlek takozu vb. malzemeler bulundurulmalıdır. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan malzemeler ve malzemelerin miktarları aracın türüne göre belirlenmektedir (Tablo 6).

tablo 6 300x224 - Motorlu Araçlarla İlgili Belgeler