Müfredat ve Materyallerin Gözden Geçirilerek Hazırlanması

Müfredat ve Materyallerin Gözden Geçirilerek Hazırlanması

21 Şubat 2019 0 Yazar: Fikir

Müfredat ve Materyallerin Gözden Geçirilerek Hazırlanması

Eğitim programları hazırlanırken hedef kitle hakkında birtakım varsayımlarda bulunulur. Programın içeriği bu hedef kitlelere göre hazırlanır. Ancak genişçe bir kültür ve coğrafya üzerinde uygulanan bir programın tüm hedef gruplarına hitap etmesi güçtür. Bu nedenle AEP uygulanmadan önce içeriğinin belli bir mekân ve zamanda oluşturulmuş gruba göre uyarlanması gerekecektir. Bu bölümde AEP uygulaması öncesinde eğiticilerin müfredat ve materyalleri nasıl düzenleyecekleri ele alınmaktadır.

Müfredat ve Materyallerin Gözden Geçirilmesi

Aile Eğitim Programı;
• yurt çapında uygulanan bir ihtiyaç analizi çalışmasının ardından,
• geniş bir uzman ve eğitici grubun görüşleri ile
• bilimsel literatür dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Müfredatın tüm ülkeyi temsil etme çabasında olması, bazen yerel sorun ve ihtiyaçların göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuş olabilir. Program kitabında da ifade edildiği gibi AEP bir çerçeve programdır. Uygulayıcı kurumlar programın uygulanması öncesinde oluşturacakları komisyonlarla her bir alan ve modül müfredatının katılımcı kitlenin ihtiyaçlarına ne ölçüde uygun olduğunu tartışmalıdır. Ayrıca eğer bir alanda birden fazla sayıda eğitici varsa aynı alandaki eğiticiler karşılıklı müzakerelerle uygulamaların ihtiyaca dönük olması konusunda bilgi ve deneyimlerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Müfredat içerisinde yer alan konuların bazıları gereksiz görülebileceği gibi birtakım eklemelere de ihtiyaç duyulabilecektir. Eğitim grubunu tanımaya yönelik formlarda tespit edilmeye çalışılan, grubun sosyoekonomik özellikleri ile eğitime katılma nedenleri birlikte ele alındığında ortaya çıkan profil müfredat düzenlemelerinde oldukça işlevsel olacaktır.

Materyallerin Hazırlanması

AEP uygulaması sırasında katılımcılara her bir modül için hazırlanan kitaplar verilecektir. Ayrıca çeşitli üniteler bazında hazırlanmış bilgi ve çalışma yapraklarıyla da eğitim sunumları desteklenecektir. Eğiticiler de kendilerine sunulan materyaller arasında örnek powerpoint sunuları bulacaklardır. Tüm bu materyaller, ele alınan konuların somutlaştırılması amacıyla çok sayıda örnekler içermektedir. Yerel uygulamalarda bu örneklerin eğitim grubuna uygunluğu dil ve içerik açısından denetlenmelidir. Eğiticiler bu örneklerin zenginleştirilmesi ve katılımcıların kültürüne uygun hâle getirilmesi için zaman ayırmalı ve hazırlık yapmalıdırlar. Bu düzenlemeleri basılı materyaller üzerinde uygulamak imkânı olmadığı için uygun görülen içerikler not alınarak yeri geldiğinde katılımcılara aktarılabilir. Ayrıca eğitim sonunda hazırlanacak bir raporla Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibini de bilgilendirerek AEP’in güncellenmesine katkıda bulunulabilir.

AEP materyallerinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sitesinde yer almaktadır. Bu materyaller basılı olarak da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Eğiticiler uygulama öncesinde katılımcılara dağıtılacak materyallerin bir listesini çıkararak bunları temin etmelidirler. Bu materyallerden özellikle katılımcı kitaplarının ve etkinlik yapraklarının dersler öncesinde hazır hâlde tutulması gerekir.

Bu Konuda Bir Soru Sormak İster misin?»Soru Sor