Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler

Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler

7 Haziran 2018 0 Yazar: Recep

Bu sistemleri(Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler) aslında bir futbol takımına benzetebilirsiniz. Futbol takımında her bir oyuncunun bir görevi vardır, şekilde doğal sistemlerinde kendine has görevleri bulunur.

nde var olan ve doğal ortamı oluşturan doğal sistemleri kendi içerisinde dört grupta inceleyeceğiz. Bunlar, su küreyi oluşturan hidrosfer (su küre), yeryüzünü çepeçevre saran gazlardan oluşan atmosfer (hava küre), yeryüzünde yer kabuğunu daha çok taşları ve kayaçları oluşturan litosfer (taş küre) ve insanlar, hayvanlar, bitkiler yahut mikroorganizmaların oluşturduğu biyosfer (canlılar küresi)‘dir. İşte bu dört doğal ortam üzerinde yaşadığımız alanı ya da doğal çevreyi oluştururlar.

i yaparken kendi içerisinde bir takım alt dallara ayrılır. Bunlar temelde i ve beşeri dır.

i nın Faydalandığı Dalları

i ya dayanan larda beş farklı alt dala ayrılarak sürdürülür. i nın beş alt dalını inceleyelim.

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri i)

Jemorfoloji daha çok yer şekillerini inceler. Örneğin, dağlar, ovalar, akarsuların oluşturduğu yer şekilleri, buzulların oluşturduğu yer şekilleri gibi tüm yer şekillerine ait bilgiler Jeomorfoloji dalında incelenir. Jeomorfoloji bu larını yaparken bir takım farklı alt dallardan yararlanır. Bunlar, Jeoloji, Jeo, Harita i (Kartografya), Toprak i (Pedoloji) ve Taş i (Litoloji)’dir.

Hidrografya (Sular i)

Hidrografya yeryüzündeki tüm su kaynaklarını inceler. Yani lardan, denizlere, akarsulara, göllere, derelere, çaylara kadar ve hatta yer üstü sularının yanı sıra yer altı su kaynaklarına kadar bütün su kaynaklarını inceler. Hidrografya sel lar yaparken, Hidroloji, Akarsu i, Göl i, i (Oseonografya) ve Yer Altı Suları (Hidrojeoloji) alt dallarından faydalanır.

Klimatoloji (İklim i)

Klimatoloji, hava olayları ve iklimleri inceleyen dalıdır. Klimatoloji larını yaparken kendisi ile alanlarına sahip olan Meteroloji ve lerinden faydalanır.

Matematik

Matematik , dünyanın şekli, leri, leller, meridyenler gibi bir takım unsurlarla ilgili lar yapar. Bu larını yaparken Astronomi ve Matematik lerinden yararlanır.

Biyo (Canlılar i)

Biyo canlılar sıdır. Yani yeryüzünde var olan insanlar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar dahil olmak üzere tüm canlıları inceleyen bir dir. Biyo canlılar ile ilgili larını yaparken, Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Tıp lerinden faydalanır.

Beşeri

Beşeri Coğfraya, inin ikinci alanıdır. Beşeri ’da genellikle nüfus, ve nüfusa ait olan ekonomik ler inceleme alanını oluşturur.

Bu yazımızda Muhteşem Dörtlü olarak adlandırılan doğal sistemleri ve Coğfraya’nın alt dallarını inceledik.