Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler

Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler

7 Haziran 2018 0 Yazar: Recep

Bu sistemleri(Muhteşem Dörtlü Doğal Sistemler) aslında bir futbol takımına benzetebilirsiniz. Futbol takımında her bir oyuncunun bir görevi vardır, benzer şekilde doğal sistemlerinde kendine has görevleri bulunur.

Yer yüzünde var olan ve doğal ortamı oluşturan doğal sistemleri kendi içerisinde dört grupta inceleyeceğiz. Bunlar, su küreyi oluşturan hidrosfer (su küre), yeryüzünü çepeçevre saran gazlardan oluşan atmosfer (hava küre), yeryüzünde yer kabuğunu daha çok taşları ve kayaçları oluşturan litosfer (taş küre) ve insanlar, hayvanlar, bitkiler yahut mikroorganizmaların oluşturduğu biyosfer (canlılar küresi)‘dir. İşte bu dört doğal ortam üzerinde yaşadığımız alanı ya da doğal çevreyi oluştururlar.

Coğrafya bilimi araştırma yaparken kendi içerisinde bir takım alt dallara ayrılır. Bunlar temelde fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyadır.

Fiziki Coğrafyanın Faydalandığı Bilim Dalları

Fiziki coğrafyaya dayanan araştırmalarda beş farklı alt dala ayrılarak sürdürülür. Fiziki coğrafyanın beş alt dalını inceleyelim.

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi)

Jemorfoloji daha çok yer şekillerini inceler. Örneğin, dağlar, ovalar, akarsuların oluşturduğu yer şekilleri, buzulların oluşturduğu yer şekilleri gibi tüm yer şekillerine ait bilgiler Jeomorfoloji bilim dalında incelenir. Jeomorfoloji bu araştırmalarını yaparken bir takım farklı alt dallardan yararlanır. Bunlar, Jeoloji, Jeofizik, Harita Bilimi (Kartografya), Toprak Bilimi (Pedoloji) ve Taş Bilimi (Litoloji)’dir.

Hidrografya (Sular Bilimi)

Hidrografya yeryüzündeki tüm su kaynaklarını inceler. Yani okyanuslardan, denizlere, akarsulara, göllere, derelere, çaylara kadar ve hatta yer üstü sularının yanı sıra yer altı su kaynaklarına kadar bütün su kaynaklarını inceler. Hidrografya bilimsel araştırmalar yaparken, Hidroloji, Akarsu Bilimi, Göl Bilimi, Okyanus Bilimi (Oseonografya) ve Yer Altı Suları (Hidrojeoloji) alt bilim dallarından faydalanır.

Klimatoloji (İklim Bilimi)

Klimatoloji, hava olayları ve iklimleri inceleyen bilim dalıdır. Klimatoloji araştırmalarını yaparken kendisi ile benzer araştırma alanlarına sahip olan Meteroloji ve Fizik bilimlerinden faydalanır.

Matematik Coğrafya

Matematik coğrafya, dünyanın şekli, hareketleri, paraleller, meridyenler gibi bir takım unsurlarla ilgili araştırmalar yapar. Bu araştırmalarını yaparken Astronomi ve Matematik bilimlerinden yararlanır.

Biyocoğrafya (Canlılar Bilimi)

Biyocoğrafya canlılar coğrafyasıdır. Yani yeryüzünde var olan insanlar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar dahil olmak üzere tüm canlıları inceleyen bir bilimdir. Biyocoğrafya canlılar ile ilgili araştırmalarını yaparken, Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Tıp bilimlerinden faydalanır.

Beşeri Coğrafya

Beşeri Coğfraya, Coğrafya biliminin ikinci araştırma alanıdır. Beşeri Coğrafya’da genellikle nüfus, yerleşme ve nüfusa ait olan ekonomik faaliyetler inceleme alanını oluşturur.

Bu yazımızda Muhteşem Dörtlü olarak adlandırılan doğal sistemleri ve Coğfraya’nın alt dallarını inceledik.