Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Sorunları

Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Sorunları

10 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Günümüzde uluslararası ilişkiler sadece devletlerin değil, toplumların da birbirleriyle ilişkilerini içermektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle toplumlar arası ilişkiler fiziksel engelleri de aşarak yoğunlaşmıştır.

Bu iç içe geçmişlik nedeniyle dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sorunlara diğer toplumların duyarsız kalmaları mümkün değildir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bir kişinin sadece insan olması temel haklara sahip olması için yeterlidir. İşte bu haklar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ortaya konmuştur.

Otuz maddeden oluşan bu anlaşma, BM Genel Kurulunun Paris’te, 10 Aralık 1948’de yapılan oturumunda kabul edilmiş ve üye ülkelerce imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

uyusturucu ile mucadele 300x176 - Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Sorunları

Narkotik dedektör köpekleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede etkin olarak kullanılmaktadır

Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler

İnsani bir sorun olan aşırı nüfus artışı, genellikle eğitim seviyesi düşük olan ve ağırlıklı olarak tarımla geçinen ülkelerde görülmektedir. Bu tür nüfus artışları göçleri; göçler de göçmenlik sorunlarını karşımıza çıkarmaktadır.

Günümüzde 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarı gelişmiş ülkelerde yaşarken geri kalan yaklaşık 6 milyar insan ise az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Asıl sorun, bu ülkelerin nüfus artış hızlarından kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı ortalama % 0-1 arasında iken gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 1-2 civarındadır, bu rakam az gelişmiş ülkelerde ise % 3’ten fazladır. Sonuç olarak düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, kalkınma çabalarını olumsuz etkilemektedir.

dunya goc haritasi 300x142 - Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Sorunları

2010-2015 Yılı İtibarıyla Dünya Göç Haritası

Göç, Zorunlu Göç ve Mültecilik: Göç XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli insani sorunlardan biri hâline gelmiştir. Gelir dağılımındaki dengesizlikler, işsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik nedenlerle birçok insan, ülke içinde ya da ülkeler arasında göç etmektedir. Öte yandan bir ülke içindeki ya da bölgedeki çatışmalar, baskıcı yönetimler, kıtlıklar ve doğal afetler gibi sebeplerle insanlar yer değiştirmek durumunda kalmaktadır.

Buna zorunlu göç denilmektedir. Eğer bu sorunlar sebebiyle insanlar, ülke sınırları dışına çıkar ve başka bir ülkeden sığınma talep ederlerse sığınmacı yani mülteci olarak kabul edilirler. İnsanların mülteci durumuna düşmelerinin en önemli nedeni iç savaşlardır.

Eski Yugoslavya’da 4 milyon, Körfez Savaşı sırasında 1 milyon, Ruanda’da 1 milyon, Liberya’da 2 milyon kişi mülteci durumuna düşmüştür. 1991 yılında Irak merkezî hükûmetinin harekâtından kaçan Kuzey Iraklı 300.000’e yakın Peşmerge, Türkiye’ye kabul edilmiş, onlar için kamplar oluşturulmuş ve sığınmacıların barınmaları sağlanmıştır.

afad kampi 300x162 - Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Sorunları

Kilis’te bulunan AFAD kampı