Oğuz Göçleri Ve Anadolu Konu Anlatımı – Kısa Özeti

Oğuz Göçleri Ve Anadolu Konu Anlatımı – Kısa Özeti

22 Mart 2019 0 Yazar: Recep

10 . Sınıf Oğuz leri Ve Konu Anlatımı – Ders Notları Kısa Özeti

ler, tarih boyunca anayurtları Orta Asya’dan çeşitli dönemlerde ederek geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ettikleri bölgede ler kurmuşlardı. Bu lerin en etkili olanı şüphesiz XI. yüzyıl başlarında önce Horasan’a, daha sonra da Horasan’dan ’ya yapılan Oğuz lerinin üdür. XI. yüzyılın başlarında Oğuz Yabgu i yıkıldı. Sonrasında, daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Oğuz lerinin büyük bir kısmı, kuraklık, salgın gibi tabii olaylar ve Kıpçakların baskıları. Moğol asıllı Karahitayların saldırıları yüzünden Horasan’a etmek zorunda kalmışlardı.

Horasan’a gelen Oğuz leri, bölgenin iki büyük siyasi gücü olan Karahanlılar ve Gazneliler arasında sıkışıp kaldılar. Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve çağrı kardeşler, Oğuz lerine daha elverişli yerler bulabilmek işin ’ya keşif seferleri düzenlemeye karar verdiler. Tuğrul ve çağrı kardeşler, ’ya yapılan lerini belirli gayelerden yoksun ve sonu birer meçhul birer macera hareketi olmaktan kurtarıp büyük bir disiplin içinde sevk ve idare ettiler.

Oğuz lerinin ’ya yönelik akınlarında;

  • ’nun İpek Yolu üzerinde yer alması,
  • Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması,
  • Üç tarafının denizlerle çevrili olması,
  • Verimli topraklara sahip olması,
  • İklim ve örtüsünün lerin yaşamasına uygun olması etkili olmuştur.

Bunun yanında İslamiyet’in etkisiyle cihat ve gaza geleneğini benimseyen Oğuz leri. ’da bu dönemde siyasi yönden zayıf durumda olan Bizans İmparatorluğu’nu kendilerine hedef seçmişlerdir.

XI. yüzyılda ’ya yapılan ilk akınları den ziyade daha çok keşif ve ganimet elde etme amacı taşıyordu. Çağrı Bey ve diğer komutanların öncülüğünde gerçekleştirilen keşif seferlerinin amaçları; ’yu yakından tanımak ve ’da alınması lü olan kaleleri yıpratmaktı.

Oğuz leri Ve

1040 Dandanakan Savaşı’dan sonra Oğuzların Horasan’a hâkim olmaları ve Büyük Selçuklu i’nin kurulmasıyla, ’ya yönelik akınları yapılmaya başlandı. Belirli bir plan dâhilinde yapılan bu akınların amacı, Bizans’ın direncini kırma, ve hareketlerine yönelikti. Tuğrul Bey Dönemi’nde, 1048 yılında Müslüman lerle Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Pasinler Savaşı’nın kazanılması sonucunda ise; Oğuz leri, Bizans sınırına yığılmış, önemli kale ve üsleri ele geçirmişlerdi. Ibrahim Yınal, Gümüş Tekin, Afşin Bey gibi birçok komutan ’da önemli lerde bulunuyorlardı. Bu durum karşısında son bir umutla leri ’dan atmak amacıyla yapılan Malazgirt Savaşı da lerin lehine sonuçlanmış. Artık lerin ’ya lerinin önünde hiçbir engel kalmamıştı.

11. Yüzyılda ’ya Yönelik Oğuz leri Hangileridir?

Malazgirt Savaşı’ndan sonra kısa bir süre içerisinde ’nun büyük bir kısmı lerin eline geçti. Horasan’da kendilerine yurt bulamayan konarer Oğuz boyları (Kınık, Avşar, Kayı, Çepni, Iğdır, Salur, Bayat vd.) ’ya gelmeye başladı. Bu Oğuz boyları Büyük Selçuklu i tarafından ’nun belirli bölgelerine planlı bir şekilde yerleştirildi. Ardından kurulan ilk beylikleri ve iye Selçukluları ile ’da hâkimiyeti kalıcı hâle geldi.

Oğuz lerinin önce Horasan’a daha sonra da ’ya yapmış oldukları ilk sının sebep ve sonuçlarını göz önüne alalım. lerin ilkel ebe bir anlayışla değil, aksine, kendine has yüksek bir kültür ve medeniyetin sahibi ve yayıcısı olarak ettikleri görülür. Konarer, atlı yaşantının temelinde büyük oranda hayvancılık ve kendine yeterli bir ziraat kültürü yer alır. Dolayısıyla, leri bu yaşantıya en uygun yer olan ’ya doğru olmuştur. ’ya yapılan Oğuz leri hem tarihi hem de dünya tarihi üzerinde çok büyük sonuçlar doğurmuştur.

’ya yapılan Oğuz leri ile alakalı farklı bir bakış açısı elde etmek için, ilgili makaleye Buradan göz atabilirsiniz. Ayrıca sitemiz içerisinde de Tarih’le alakalı tüm içerikleri Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu yazıda Oğuz leri Ve Hakkında özet bilgiler verdim. XI.yüzyılda ’ya yönelik oğuz leri konusunda kafanıza takılan sorularınızı yoruma bırakmanız benden cevap almanız için yeterlidir. Yazıyı beğendiysen paylaşmayı unutma.