Osmanlı Üretim ve Ekonomik Yapısı

Osmanlı Üretim ve Ekonomik Yapısı

9 Mayıs 2019 0 Yazar: Recep

ve k Yapısı : i’nde anlayışı anlayışıyla yakından ilgilidir. k lerin tümü reayanın sıkıntıya düşmeden bolluk içinde yaşamasına yöneliktir. Temeli tarıma dayalı sinde toprak çok önemlidir. i’nde fethedilen topraklar, Divan üyesi nişancı tarafından tapu tahrir defterlerine kaydedilirdi. Böylece arazisi (miri arazi) haline gelen bu araziler işletmek koşuluyla reayaya bırakılırdı. Reayaya vergi ödemek koşuluyla dağıtılan araziler “çifthane i” içerisinde değerlendirilirdi.

Çifthane i ile her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergiler tespit edilirdi. Çifthane birimi üç unsurdan oluşurdu. Bunlar, in işletme koşuluyla verdiği arazi, bu araziyi işleten hane halkı ve arazinin koçum gücü olan bir çift öküz. Bu üç öge çifthane ini dolayısıyla da vergiye tabi bir üretim ünitesini oluşturuyordu. , çifthane i ile toprağı sürekli işleterek boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimi artırdığı gibi, düzenli bir vergi i de oluşturuyordu. Bu de topraklar in kontünde olduğundan büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasına da müsaade edilmiyordu.

İlginizi Çekebilir : Osmanlı Toplum Yapısı ve Mİllet Sistemi

çifthane i ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla tedbirler alırdı. Bu tedbirlerin başında toprağı boş bırakmanın yasaklanması gelmekteydi. Üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden “çiftbozan vergisi” alındığı gibi, bu çiftçinin toprağı başkasına da verilebilirdi.

k (İktisadi) Anlayışı

iktisadi anlayışına dair bilinmesi gereken üç önemli başlık mevcuttur bunlar;

  • Provizyonizm (İaşecilik)
  • Fiskalizm
  • Gelenekçilik

Olarak sınıflandırılabilir.

Provizyonizm : Amaç olarak ülke içinde mal ve arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olması hedeflenir.

Yani bütün katmanları ile ve in ihtiyaçlarını karşılamayı açıklamaktadır. Bu anlayışta ihracat üretim inin hedefi değildir, asıl hedef ülke içi ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu anlayıştan dolayı özellikle yurt dışına mal satışını kısıtlamış önce ilke içi ihtiyacın giderilmesine önem vermiştir.

Fiskalizm : Hazine gelirlerini mümkün olduğu kadar arttırmak olarak nitelendirilebilir. Bunun için üretimin sürekli olarak geliştirilmesi ve merkezi hazineye giren gelirlerin arttırılması gerekmekteydi. Ancak açıklamış olduğumuz ilk den dolayı hazinenin doldurulması çoğu zaman mümkün olmamıştır. Provizyonizm ve fiskalizm kavramları birbirleri ile karşıt kavramlardır ve çoğu zaman provizyonizm yani iaşeciliğe önem verilerek reayanın k durumu için fiskalizm uygulanamamıştır.

Gelenekçilik : iktisadi ine sonradan eklenen bir kavramdır. 16. yy ortalarından sonra neredeyse tamamlanan k de değişmeleri en aza indiren ilke olarak açıklanabilir.

Sosyal ve k ilişkilerde yavaş yavaş değişen dengelerin muhafaza edilerek değişme eğilimlerini engellemek olarak açıklayabiliriz. iktisadi inde ki üç kavramı incelediğimizde günümüzde sal olarak yaşadığımız sorunların larını görmekteyiz sosyal hayat k lerden kesinlikle soyutlanamadığı için o dönemden günümüze yansıyan sorunlar dikkatli gözlerle incelendiğinde fark edilmektedir.

Örneğin Provizyonizm de ihracatı kısıtlayıp ithalatı kolaylaştıran bazı geliştirmelerde bulunmuştur.