Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları ve Küresel ısınma 

Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları ve Küresel ısınma 

13 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri

 Canlı ve cansız tüm varlıkları içerisinde bulunduran çevre; fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar olarak tanımlanabilirken; deprem, sel vb. olaylar ile birlikte çoğunluğu insan kaynaklı olan sorunlar ile karşı karşıya gelmektedir.

cevre sorunlarinin ortaya cikis sebepleri 300x209 - Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları ve Küresel ısınma 

Çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri

Hızla gelişen ve değişen Dünya’mızda sanayileşme ve kentleşme sürecinin hızlanması sonucu çevre sorunları giderek artmıştır. Nüfusun hızlı artışı beraberinde; şehirlerin genişlemesi, ormanlık alanların tahribi, sulak alanların ve göllerin kurutulması, orman yangınları ve erozyon gibi çevre sorunlarına neden olmuştur. Üretim ve tüketim artmış, kirlenmeye yol açan atıklar fazlalaşmıştır. Fabrikaların şehir sınırları içerisinde yer alması, su kaynaklarına zararlı ve zehirli maddelerin karışması gibi sorunlara neden olmuştur.

Nüfus artışı, ozon tabakasının incelmesi, ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, sera etkisi, erozyon, asit yağmurları, yeşil alanların azalması tüm Dünya’yı etkileyen başlıca çevre sorunlarımız arasında yer alır. Şimdi hep birlikte çevre sorunlarına neden olan olaylara bir göz atalım:

Ozon tabakasının incelmesi

 Atmosferde bulunan ozon tabakasının incelmesi hava kirliliğinin küresel ölçekteki önemli sonuçlarındandır. Aynı zamanda Dünya’mızı tehdit eden temel çevre sorunlarımızdan biridir. Ozon tabakasında bulunan ozon gazı, Güneş’ten gelen ve canlılar üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan ultraviyole ışınlarının Dünya’ya ulaşmasına engel olur. Kullanılan saç spreyleri, deodorantlar, parfümler, araçların egzoz dumanları, bacalardan çıkan gazlar ozon tabakasında incelmeye neden olurlar.

Son yıllarda bu nedenlerden dolayı ozon tabakasındaki incelmenin giderek arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte incelmeden dolayı Güneş’ten gelen zararlı ışınlar Dünya’mıza daha çok ulaşmaktadır. Ultraviyole ışınlar, bitkilerde büyümeyi azaltan, insanlarda kansere neden olan ve ciddi güneş yanıklarına yol açabilen güneş ışınlarıdır. Ayrıca ozon gazı, bir sera gazı olduğundan bu tabakadaki incelme Dünya iklimlerini de olumsuz yönde etkileyerek iklim değişikliklerine de neden olmaktadır.

Asit yağmurları

 Asit yağmurları Dünya’mızda genelde bölgesel bir çevre sorunu olsa da küresel bir nitelik taşır. Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazların kar, yağmur, dolu, çiğ gibi doğal olaylar yolu ile yeryüzüne ulaşması sonucu oluşur.

Akarsuların, göllerin, toprağın kimyasal yapısını bozarak canlı, cansız tüm çevreye zarar verir. Bu zarardan besin zinciri yolu ile tüm canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenir. Asit yağmurları ciddi güneş yanıklarına yol açabilen güneş ışınlarıdır. Ayrıca ozon gazı, bir sera gazı olduğundan bu tabakadaki incelme Dünya iklimlerini de olumsuz yönde etkileyerek iklim değişikliklerine de neden olmaktadır.

asit yagmurlari 251x300 - Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları ve Küresel ısınma 

Asit yağmurları

Küresel ısınma

 Küresel ısınma Dünya sıcaklığının giderek artması anlamına gelir. Bu ısınmanın temel nedeni sera gazlarıdır. Sera gazlarının özellikle Sanayi Devrimi sonrası artış göstermesi küresel ısınmanın daha çok insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Evlerde kullandığımız kömür, petrol vb. yakıtlardan açığa çıkan gazlar, araçların egzozlarından çıkan gazlar, çevre kirliliği ile birlikte çöp yığınlarının oluşturduğu metan gazı, orman yangınlarında açığa çıkan duman sera gazlarını oluşturur.

Sera gazlarının iki katına çıkması ile birlikte dünya sıcaklığının 1.2 °C daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bunun sonuçlarının tam olarak ne olacağını kestiremeyiz. Ancak tahmin edilebilen iki gerçek sonucu vardır ki bunlar; iklim değişiklikleri ve buzulların erimesidir. Küresel ısınmayı önlemede yerel düzeyde üzerimize düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar; fosil yakıt yakma teknolojilerinin iyileştirilmesi; ulaşımda kullanılan motorlu araçların daha az yakıt tüketecek şekilde tasarlanması; şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda raylı taşımacılığın veya denizyolları taşımacılığının kullanımının arttırılması şeklinde sıralanabilir.