Millî Birlik Ve Beraberlik

Millî Birlik Ve Beraberlik

Bir toplumu, yüz yüze geldiği engeller karşısında dirençli ve başarılı kılan, o toplumu oluşturan bireyler arasındaki millî dayanışma ve birlik ruhudur. Bu birlik bağı, bir milletin varlığını koruyan ve fertlerini bir arada tutan en güçlü bağdır.

Read more
Kentleşmenin Nedenleri

Kentleşmenin Nedenleri

Kentleşme terimi birbirinden farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birine göre kentleşme, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşmenin anlamı genel olarak budur.

Read more
Köy Ve Kent Toplumsal Gruplarının Karşılaştırılması

Köy Ve Kent Toplumsal Gruplarının Karşılaştırılması

Kent toplumsal grupları, sosyal ve işlevsel özellikleri bakımından kırsal alandaki toplumsal gruplara göre önemli derecede farklılaşmıştır.
Kentte yaşayan hemen herkes kent yaşamının durağan olmadığını, kentlerde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişmelerin sürekli yaşandığını bilir. Kentte toplumsal değişmeye çeşitli etkenler yol açar.

Read more
Kentlerin Tarihsel Gelişimi

Kentlerin Tarihsel Gelişimi

Kent yaşantısına geçiş MÖ 3500’lü yıllara dayanır. İlk kentler Mezopotamya’da (Dicle ve Fırat arasında) kurulmuştur. Öte yandan, Mısır’da Nil, Hindistan’da İndus ve Çin’de Sarı Nehir civarında ilk kent özellikleri gösteren yerleşim yerleri kurulmuştur. Bu dönemde kurulan kentler, çoğunlukla nehir ya da göl kenarlarında oluşturulmuştur.

Read more