Sosyolojinin Bağımsız Bir Bilim Haline Gelmesinin Nedenleri Nelerdir?

Fransız Devrimi  1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi, toplumsal dokuyu büyük ölçüde etkilemiştir. Bazı olumlu etkilerine rağmen toplumsal kaos (kargaşa)un artmasına neden olmuştur. Toplumda geri dönüşün artık mümkün olmadığının farkında olan düşünürler, siyasal devrimlerin ortadan...

Sosyolojinin Anlamı Nedir, Amaçları Nelerdir?

Sosyolojinin Anlamı   Sosyoloji, Latince “birliktelik, birlikte oluş” anlamına gelen socius (sosyus) ile Yunanca “bilgi” anlamına gelen logos sözcüklerinden oluşur. Sözcük karşılığı toplum bilgisidir. Toplum yapısını oluşturan toplumsal gruplar, kurumlar, sınıflar, tabakalar, nüfus hareketleri, nüfusun...

1929 Dünya Ekonomik Krizi (Büyük Buhran)

Ekonomik Kriz Öncesi Dünya 1929 Dünya Ekonomik Krizi, 1929’da başlamış, 1930’lu yıllar boyunca devam etmiş, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın özellikle de sanayileşmiş diğer ülkelerinde yıkıcı etkiler meydana getirmiştir. I. Dünya...

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Rusların kurduğu bilinen ilk büyük devlet olan Kiev Knezliği XIII. yüzyılda Moğol istilasına uğrayarak yıkıldı. XIV. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği ise zamanla gelişerek XVI. yüzyılda Rusya Çarlığı haline geldi. Bu Çarlık XVIII. yüzyılda daha...

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DOĞADAN MİKROBİYOLOJİK YANIT

Doğaya karışan atık plastikler küresel ölçekteki önemli bir çevre sorunudur. Atık plastikler hem bütün haldeyken hem de çevresel faktörlerin etkisiyle parçalandıklarında canlılara zarar vermektedir. Dünyada her yıl 3 milyon tondan fazla plastik üretilmekte ancak...

Kâğıtsız Yazı

Kâğıtsız yazı olur mu? Oluyor, oldu bile, çoktan girdi dünyamıza kağıtsız yazı, yerini açtı, genişletiyor. Yağma, talan peşinde bir istilâcı mı, kana susamış bir sömürgeci mi, yoksa yeni ve amansız bir emperyal düzenin akıllı...