Birinci Dünya Savaşı

Savaşa Giden Yol Büyük bir yıkıma, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı dersiniz? Bu savaşın çıkmasının nedenlerini öğrenmek için “Ekonomi ve Sosyal Hayat” ünitesinde öğrendiklerimizi hatırlayalım. XIX. yüzyılda Avrupa’daki teknik...

Tilki, Kaz ve Mısır Çuvalı

Konuşacağımız ilk klasik problem, beraberindeki nesneleri nehrin karşısına taşıması gereken bir çiftçiyle ilgili bir bulmaca. Bu çiftçinin bir tilkiyi, bir kazı ve bir mısır çuvalını nehrin karşısına geçirmesi gerekmektedir. Çiftçinin bu işlemi gerçekleştirmek için...

Günlük Hayatta Problem Çözme

Günlük hayatımızda problemlerimizi çözmek için yaşantımızı etkileyen pek çok karar veririz. Bu kararlar yalnızca yaşantımızı etkilemekle kalmaz, bazen yaşam kalitemizi ve geleceğimizi bile etkileyebilir. Örneğin karşılaştığımız problemler, televizyonda hangi kanalı seyretsem gibi basit de...

Hata Ayıklama Nedir?

Programlama, karmaşık bir süreçtir ve programcılar programlamada hata (bug) yapabilirler. Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine hata ayıklama (debugging) denilir. Bir programda üç tür hata oluşabilir: söz dizimsel hatalar, çalışma zamanı hataları ve anlam...

Yazılımda Program Nedir?

Program, yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır. İşlemler matematiksel ya da mantıksak olabilir. Örneğin bir formülün sonucunun hesaplanması ya da bir doküman içerisinde belirli...

Programlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmek ve programlama ne demektir? Bu düşünme şekli matematiğin, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin bazı özelliklerini birleştirmektedir. Bilgisayar bilimcileri genel olarak matematiksel sembolleri, işlemleri ve formülleri kullanır, mühendisler gibi tasarım yaparak...

Takım Yıldızlar

“Astronomi Tarihi” konu başlığı altında Babiller’in yaptığı takımyıldız adlandırmasının günümüzde de kullanıldığını öğrenmiştiniz. Peki, takımyıldızların nasıl adlandırıldığını, gök küresindeki işlevlerini öğrenmek ister misiniz? Bulutsuz bir gecede gökyüzünü gözlemlediğinizde sayısız yıldızla karşılaşırsınız. Sizin düzensiz olarak...

Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket

Gök Küresi Nedir? Gözlenen cismin (veya cisimlerin) gözlemciye olan uzaklığı arttıkça gözün karşılaştırma yapabilme gücü azalır. Gök cisimlerini küresel bir yüzeyde gibi algılamanızın nedeni de uzaklıktır. Astronomide Dünya’yı merkez olarak kabul eden hayalî küre,...