Etik Değerler

Etik; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır. Temelinde barındırdığı güzel ahlaklı, adaletli ve iyi insan olma özellikleri değişmese de zamana, bilimsel gelişmelere ve toplumun gereklerine göre etik kavramına yüklenen...

Astronominin Tarihi

Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. Aşağıdaki haritayı incelediğimizde insanoğlunun yerleşim için iklim olarak uygun, ulaşım ve tarıma elverişli su kenarı bölgeleri tercih ettiğini fark ederiz. Şimdi harita...

Ali Kuşçu Kimdir?

Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış, önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası, Timur (1369-1405)’un torunu olan Uluğ Bey (1394-1449)’in doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkant’ta doğmuş ve yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dâhil olmak üzere, önemli bilim...

Nicolaus Copernicus (Nikolas Kopernik)

Nikolas Kopernik, 1473 yılında Polonya’nın Torun kentinde doğmuştur. Cracow (Krakov), Bologna (Bolonya), Padua (Paduya) ve Ferrara (Firara) üniversitelerinde teoloji, hukuk ve tıp öğrenimi görmüş, eğitimini tamamladıktan sonra Frauenburg (Fraunbörg) Katedrali’ne papaz olarak atanmıştır. Ancak Kopernik öncelikle, astronomiye ilgi duymuş; üniversite yıllarında...

Astronomi’nin Doğuşu

İlk çağlarda günlük yaşam bugünkü kadar karmaşık değildi. Atmosfer daha temiz, açık ve gözlem yapmaya uygundu. İnsanlar gökyüzü ile daha çok ilgilenebiliyordu. İlgilerini çeken her şeyi kayalara işlemişlerdi. Bunlardan bazıları günümüze ulaşabilmiştir. Astronominin gelişimi tarım çalışmaları ile başlamıştır. Tarım, mevsimlerin zamanını...

Cacabey Medresesi ve Astronomi

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin mimari özelliklerini yansıtan Cacabey Medresesi, Selçuklular Döneminde dinî ilimler yanında pozitif bilimlerin de öğretildiği bir fakülte olarak kullanılmış; gökyüzünün, Güneş’in, Ay’ın, yıldızların hareketlerini inceleyen bir gözlemevi olarak yıllar boyu ayakta kalmıştır. Selçuklu Döneminde Kılıçarslan’ın oğlu Keyhüsrev zamanında...

Astronomi Nedir?

Bilim ve sanat, insanın var oluşundan günümüze kadar hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Astronominin temel konusu olan gökyüzü olaylarının, insanlar tarafından birer mucize olarak değerlendirilmesi bilimsel gelişmelere de ilham kaynağı olmuştur. Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümü hakkında, deneye dayalı yöntemler...