17 Ocak 2018 0

İnternette Fikri Mülkiyet

Yazar: Recep

Bilişim teknolojilerinin ve İnternet’in kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları tanımlayan ilkelere bilişim etiği denir. Bu ilkelerin temel amacı, bilişim teknolojileri ve…

17 Ocak 2018 0

Etik Değerler

Yazar: Recep

Etik; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır. Temelinde…

15 Ocak 2018 0

Astronominin Tarihi

Yazar: uzun

Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. Aşağıdaki…

14 Ocak 2018 0

Astronomi’nin Doğuşu

Yazar: Recep Bayoğlu

İlk çağlarda günlük yaşam bugünkü kadar karmaşık değildi. Atmosfer daha temiz, açık ve gözlem yapmaya uygundu. İnsanlar gökyüzü ile daha…

14 Ocak 2018 0

Cacabey Medresesi ve Astronomi

Yazar: Recep Bayoğlu

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin mimari özelliklerini yansıtan Cacabey Medresesi, Selçuklular Döneminde dinî ilimler yanında pozitif bilimlerin de öğretildiği bir fakülte…