Pestisit Nedir? Zararları Nedir?

Pestisit Nedir?

Pestisit maddesi, zararlı organizmaların önüne geçmek, bu organizmaları kontrollü biçimde tutmak veya zararlı organizmaların vereceği zararları azaltmak için kullanılan bir karışımdır. Pestisit, tek maddeden veya farklı maddelerin karışımlarından oluşabilir. İnsanların besin kaynaklarına zarar veren her türlü zararlı organizmanın önüne geçmek için kullanılan pestisit, her ne kadar yararlı bir madde gibi görünse de, aslında bazı insanlar ve hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle sorunlar da yaratabilmektedir.

Pestisit zararlı mı? Pestisitin zararları nedir?

Pestisit çok faydalı bir kimyasal bileşen gibi görünse de taşıdığı riskler ve zararlar da bir o kadar fazladır.

Çok zehirli bir böcek öldürücü olan DDT (dikloro difenil trikloroethan) 1950'li yıllardan bu yana sıtmaya karşı önemli bir pestisit olsa da DDT pestisitinin kullanımı bazı ülkelerde insanlara da zarar veriyor gerekçesiyle yasaklanmıştır.

DDT her zaman sivsinek ve böceklere karşı etkili bir pestisit görev görmeyebilir. Örneğin 1955 ve 1972 yıllarında Afrika'daki 19 sivsrisinek türünün DDT pestisitine dirençli olduğu tespit edilmiştir.

Pestisitin sinir sistemini olumsuz yönde etkilediği ve kanser gibi önemli hastalıklara sebep olduğu da bilinmektedir.

Pestisit kullanarak intihar etme yöntemi, intihar vakalarının 3'te birini oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı her yıl 3 milyon tarım işçisinin pestisit kaynaklı zehirlenme yaşadığını ve bu vakaların 18 bininin ölümle sonuçlandığını belirtmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 25 milyon kişi pestisit kaynaklı sağlık sorunları yaşamaktadır.

Pestisitin doğaya zararı var mı? Pestisitin doğaya zararları nelerdir?

Pestisitin çevreye ve doğaya zararları da bulunmaktadır. Pestisit kullanımı hava, su ve toprak kirliliğine sebep olur. Rüzgarla taşınan pestisit, zararı çok daha uzaktaki yerlere de taşımaktadır.

Pestisit biyolojik çeşitliliğe ve habitata zarar vermektedir.

Pestisite karşı direnç geliştiren zararlı böcek türleri için daha güçlü pestisit üretilir ve bu da zararı ikiye katlar.

Pestisitler Nedir? Pestisit Çeşitleri Nelerdir?

Pestisitler, istenmeyen zararlı böcek, bitki ve diğer zararlıları önlemek amacıyla uygulanan maddelerdir. Pestisitlerin, ekonomik şekilde üretilmeleri ve kullanımdaki kolaylıkları nedeniyle; ürünü zararlıların olumsuz etkilerinden koruyarak ürün kalitesini ve verimini arttırmaktadır. İdeal bir pestisit, seçici olmalı, çevrede birikmemeli, istenmeyen zararlı maddeleri kontrol etmeli, sistemde kaybolmalıdır. Ancak günümüzde bazı pestisit türleri çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle kullanımı yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır.

Pestisitlerin Sınıflandırılması

Pestisitler, etki ettikleri zararlılara, fiziksel yapı, görünüş ve formülasyon şekillerine göre sınıflandırılmaktadır.

a-İnsektisitler: Böceklere karşı kullanılırlar. Kimyasal insektisitler hedef organizmaların sinir sistemlerinde toksit olarak etki ederler.

b-Herbisitler: İstenmeyen bitki ve yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılırlar.

c-Fungusitler: Mantarları yok etmek için kullanılırlar. Böylece ürünlerin bozulmasını engellerler.

d-Fumingantlar ve böcek uzaklaştırıcılar: Fumigantlar, insektler, kemiriciler ve nematodların kontrolünde kullanılırlar. Bu tip pestisitlerin ortak özellikleri, uygulama sırasında gaz oluşturmaları ve böylece en ulaşılamayacak yerlere nüfuz ederek zararlılara etki etmeleridir. Bunlar genellikle normal pestisitlerle sonuç alınamayan yerlerde kullanılırlar.

Pestisit İğnesi Var mı? Pestisit İğne Yoluyla Alınır mı? Soruları Yaygın Durumdadır. Peki Pestisit İnsan Vücuduna Nasıl Alınır?

20180903 010752 - Pestisit Nedir? Zararları Nedir?

İnsanlar çevrede yaygın olarak bulunan kimyasallara değişik şekillerde maruz kalabilir. Pestisitler de dahil olmak üzere tüm kimyasalların insan vücuduna girişi üç yolla olmaktadır:

Ağız yolu: Pestisitlerin vücuda alınış yollarından biridir. Bu şekilde giriş genellikle kaza, dikkatsizlik, kirlenmiş ortamda yeme içme sonucu ortaya çıkar. Bu yolla zehirlenmenin şiddeti özellikle etken maddenin özelliğine ve alınan miktara göre değişir.

Solunum yolu: Solunum yoluyla maruziyet, sıvı ve toz ilaçların imalatı veya kullanımı esnasında ortam havasına yayılan buhar ve tozların solunması ile gerçekleşir. Solunum yoluyla maruziyet özellikle buharlaşma özelliği yüksek fumigant ilaçlarda çok fazladır.

Deri yolu: Pestisitlerin vücuda girişinde en yaygın yoldur. Deri yoluyla maruziyet, bir pestisitin deriden emilme özelliğinin olup olmadığı ile ilişkilidir. Sıvı ilaçların deriden penetrasyonu (geçişi) genellikle hızlıdır. Vücudun değişik kısımlarında deriden emilme önemli farklılıklar gösterir. Ön kolda (bilekdirsek) emilme, kasık bölgesine göre 11 kez daha hızlıdır. Deri yoluyla zehirlenmenin şiddeti özellikle ilacın deri yoluyla olan toksisitesine deriden emilme miktarına, bulaşık deri alanının büyüklüğüne, ilacın deriyle temas halinde kalma süresine, deri üzerindeki pestisit miktarına deride bulunan kesik, yara gibi özel durumların varlığına göre değişir.

Kimyasal maddeler, organizmaya girdikten sonra enzimler aracılığı ile reaksiyona girer ve maddelerin yapıları değişir. Canlılarda çeşitli reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan bileşiklere metabolit adı verilir. Oluşan metabolitler dışarı atılabilir veya depolanabilir. Vücuda alınan kimyasallar değişik organlarda toksik etki oluşturabilir. Toksisiteyi belirleyen önemli faktörler doz, kimyasalın özelliği ve birey duyarlılığıdır. Genel olarak düşük dozlarda toksisite görülmemesine rağmen doz arttıkça toksisite de artar. Diğer taraftan düşük dozlarda aynı kimyasala sürekli maruz kalan canlılarda kimyasalın özelliğine göre uzun sürede olumsuz etki görülür. Her kimyasalın toksik özelliği farklıdır. Bazıları oldukça yüksek dozlarda güvenilir iken bazıları çok küçük dozlarda bile çok tehlikeli olabilir. Bazı kimyasallar metabolizma sırasında değişime uğramaz. Klorlandırılmış hidrokarbonlar bu kimyasallara örnektir. Bazı kimyasallar ise kolaylıkla metabolize olur ve vücutta hasar oluşturmadan dışarı atılır. Organik fosforluların özellikle düşük dozları buna örnektir.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir