Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri ve Özellikleri

Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri ve Özellikleri

28 Mayıs 2019 0 Yazar: Recep

Putperest bir da yetişmesine rağmen hiçbir zaman putlara tapmamış olan imiz(s.a.v.), cahiliyenin çirkin adetlerinden de uzak durmuştu. Allah Resulü(s.a.v.) putlara tapmanın anlamsızlığını kavramış olmakla beraber yerine bir şey koyamadığından nasıl hareket edeceğini bilemiyordu. İçinde bulunduğu durumu edebilmek için yalnızlığı eder olmuştu. imizin(s.a.v.) bu inde tevhid inancının ü olan Kabe’nin tamiratı sırasında mabedin putlarla dolu haline yakından şahit olması da etkili olmuştur.

Ayrıca özellikle Hz. Hatice ile evlendikten sonra maddi olarak rahatlaması da Hz ’in zihnini insanın varlık amacı ve alemin yaratılışı gibi konulara yoğunlaştırmasına imkan tanımıştır. Bu sürecinde yaşının kemale doğru ilerlemesi de etkili olan unsurlardandır.

hira mağarası girişi

Ancak bütün bunların ötesinde unutulmaması gereken şudur ki Allah(c.c.), ine yalnız kalmayı sevdirerek insanlardan ve onların kötü alışkanlıklarından uzaklaşmasını sağlamıştır. “… Bana yalnızlık sevdirildi…” buyuran Allah Resulü(s.a.v.) inziva ını ederek bir nevi dedesinin yolunu takip etmiştir. Zira Abdülmuttalib ve li bazı Hanifler Ramazan ayı boyunca ’da inzivaya çekilir, bu süre içinde fakirlere ikramı arttırır ve Kabe’yi tavaf ederlerdi.

imizin Mağarasında Geçirdiği Günlerin leri

Kendisine yalnızlık sevdirilen imiz(s.a.v.), kırklı yaşlarına doğru özellikle Ramazan aylarını ’nın zirvesine yakın küçük bir mağarada münzevi bir şekilde geçirmeye başladı. İnziva niyetiyle evinden uzaklaşan Hz. , yanına biraz azık alıyor ve Kabe’yi uzaktan gören bu mağarada derin düşüncelere dalarak ruhunu mutmain kılmanın yollarını arıyordu. Bu zahmetli arayışta Hz. Hatice de Resul-i Ekrem Efendimizi manen liyor, zaman zaman da sarp yollarına aldırmadan dağa tırmanıp imize(s.a.v.) yiyecek götürüyordu.

imiz(s.a.v.) ’ye indiğinde evine gitmeden evvel mutlaka Kabe’yi tavaf ediyordu. ’da geçirdiği süre boyunca Resulullah(s.a.v.), hayret verici olağanüstü tecrübeler yaşamaya başladı. Gün içinde aynen gerçekleşen rüyalar görüyor, bazen kendisine selam verildiğini işitiyor ancak çevresinde ağaçlar ve taşlardan başka bir şey göremiyordu. Efendimizin yaşadığı bu tecrübeler bir anlamda indirilecek vahye ruhunu ve zihnini hazırlamıştı. Bir beşer olarak doğrudan melekle karşılaşmaya ve nübüvvetle müjdelenmeye yetiremeyeceğinden Hak Teala belki de onu bu vakte hazırlıyordu.

Okuma Parçası

“Nur Dağı’ndaki Mağarası’nı ziyaret etmiştim. Nur Dağı’nın pek tuhaf bir görünümü vardır. Dağ, uzakta olmasına rağmen kendisini kuşatan çok sayıda tepenin arasından hemen göze çarpar. Mağarası, üst üste yığılmış kayalardan oluşmuş üç yanı kubbe biçiminde bir yapıya sahiptir. İçerisi, bir insanın ayakta durabileceği bir yükseklikte ve rahatça uzanıp yatacağı genişliktedir. Yine garip bir rastlantı sonucu, mağara içinde uzanıldığında yön Kabe’ye doğru olmaktadır. Zemindeki kayalık oldukça düz olup küçük bir yatak yapmak için örtü serilebilir. Mağaranın girişinde oldukça yüksek bir açıklık vardır ve bu da insanı içeri girmeden önce kayalardan oluşan birkaç basamağı çıkmaya zorlar.”

(Muhammed Hamidullah, İslam i, C 1, s. 73.)