Proteinler

Protein Nedir?

Protein sözcüğü ilk kez 1840 yılında MULDER tarafından kullanılmıştır ve Yunanca ilk sırayı alma anlamında Proteuo kökünden türemiştir.

Canlı maddelerin önemli bir kısmını meydana getiren proteinlerin bileşiminde Karbon (% 54,5-50,6), Oksijen (% 23,5-21,7), Azot (% 17,6-15), ve Hidrojen (% 7,3-6,5) bazen de Kükürt (% 2 den az) ve fosfor bulunur.

Proteinler gerek nitel gerek nicel olarak başlıca makro moleküllerden meydana gelmişlerdir ve canlı organizmada büyüme, çoğalma ve kendi kendini onarma gibi çeşitli görevler yapan son derece gerekli organik bileşiklerdir.

Proteinler hücrenin kuru ağırlığının % 50-80 ini meydana getirirler ve molekül ağırlığı 6000 (insülin) ilâ 500.000 (hemosıyanin) arasında değişir.

Yalnız veya nükleik asit, yağlar ve şekerlerle birleşen proteinler hücrenin ve organellerinin esas maddesini meydana getirirler. Tohumları ve diğer bitki kısımlarını meydana getiren maddelerin çoğu proteindir.

Hormonların bir kısmı alyuvarlara renk veren hemoglobin, fibrinojen, globülin ve tüm enzimler proteinlerden yapılmıştır; bir hücre binlerce çeşit enzim içermektedir.

Bazen bir protein yapısını, enzimatik faaliyetteki bir proteinden ayırmak kolay bir iş değildir.

Proteinler, özellikle başka organizmalar tarafından yapılan saldırılara karşı, organizmanın kendine özgü kimyasal korunma etkenleridir.

Örneğin bir bakteri gibi, saldırıcı bir organizma tarafından sokulmuş, yabancı bir proteinin hücreye sızması, antijen denen protein saldırıcılarını durduran ve antikor adı verilen bir korunma proteininin meydana gelmesini gene proteinler yaratır.

Bu durdurulma, antijenin kolayca tahrip edilip antijen ve antikor arasındaki uyuşumun bir sonucudur.

Proteinler su ile koloidal bir eriyik meydana getirirler. Proteinler 50-70 °C dek ısıtılırsa pıhtılaşır, koagüle olur. Bu olaya DENATÜRASYON denir.

Bu reaksiyon geri dönmeyen irreversible bir olaydır. Protoplazma ve vakuol içinde bulunan proteinler yüzlerce Aminoasidin yan yana gelerek zincirler yapmak suretiyle birleşmelerinden meydana gelir.

Proteinler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir