Kategori: Siyer

Siyer nedir? sorusunun cevabı ve Siyer ders notları için bu kategoriyi takip edebilirsiniz. Konu anlatımları hemen aşağıda yer almaktadır.

19 Şubat 2019 0

Peygamberimizin Gençlik Dönemi Tüm Detayları

Yazar: Recep

Mekke’de canlı bir ticaret hayatı vardı. Panayırların kurulması, Kâbe’nin bir ziyaret yeri olması ve Mekke’nin ticaret yolu üzerinde bulunması bu pazarı daha da güçlendirmişti. Ticaret için buraya gelen insanların zaman zaman haksızlığa uğradıkları da bir gerçekti.

19 Şubat 2019 0

Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Yazar: Recep

Hz. Muhammed’in(s.a.v.) soyu, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in(a.s.) neslinden gelen Adnânî Araplarına dayanır. Peygamber Efendimiz mensup olduğu soyu tanımlarken şöyle buyurmuştur:

18 Şubat 2019 0

İslamiyet Öncesi Hicaz

Yazar: Recep

Arap Yarımadası’nın İslam tarihi açısından en önemli bölgesi olan Hicaz’da Arabistan’ın diğer bölgelerindeki gibi devletler kurulmamış, bölge halkı daha çok kabile sistemine dayalı bir hayat yaşamıştır.

18 Şubat 2019 0

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış

Yazar: Recep

Arap Yarımadası; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği Güneybatı Asya’nın güneyinde yer alır. Doğudan Uman ve Basra körfezleri, güneyden Aden Körfezi ve Arap Denizi, batıdan da Kızıldeniz ve Akabe körfezleriyle doğal sınırları çizilmiştir.