Sosyoloji Süreci Neleri Kapsar? Sosyalleşmenin Önemi Nedir?

Sosyoloji Süreci Neleri Kapsar? Sosyalleşmenin Önemi Nedir?

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Sosyoloji Süreci  

Her toplum, daha çocukluktan itibaren üyelerinin uyacakları maddi ve manevi değerleri, özel ve genel kuralları ortaya koyar; bunlara uymayanları kendine has metotlarla cezalandırır. Toplumda geçerli olan giyimler, davranışlar, konuşmalar, yiyecekler vb. ayrıntılı olarak tespit edilir. Bireyler ait oldukları toplumun değerlerini ve kurallarını öğrenip benimseme, onları içselleştirme yoluyla sosyalleşir.

Bazı sosyologlara göre sosyalleşme, sosyal ve kültürel şahsiyetin meydana gelme sürecidir; bilinçli veya bilinçsiz olarak devam eden bir eğitim süreci ile birlikte gençlik döneminin bitişi ile sınırlıdır. Ama hangi yaşta olursa olsun toplumda üstlenilen ve öğrenilen her yeni sosyal davranış, her yeni bir gruba katılma sosyalleşme sayılabilir.

Bu bakımdan sosyalleşme; çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık dönemlerini içeren ve hayat boyunca devam eden bir süreçtir. Örneğin çocukluk ve gençlik döneminin bitmesinden sonra gerçekleşen mesleğe girme, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan yeni bir sosyalleşme safhası, bir mesleki sosyalleşmedir.

Bazı sosyologlar sosyalleşmeyi, kişinin toplumda alacağı görev ve sorumluluklara uygun davranış kalıpları ve örneklerini öğrenme süreci olarak kabul ederler. Bazı sosyologlar ise toplumun nesilden nesile aktarılan ahlaki, millî, manevi ve demokratik değerlerinin genç nesillere öğretilmesi ve benimsetilmesine sosyalleşme derler.

sosyoloji sureci 300x222 - Sosyoloji Süreci Neleri Kapsar? Sosyalleşmenin Önemi Nedir?

Sosyalleşme süreci

İnsan İlişkilerinde Sosyalleşmenin Önemi Nedir?

Sosyalleşme, bireyler arasındaki ilişkileri artırır, uyuşmazlıkları azaltır. Bu, hem toplumların dinamikliğini gösterir hem de pek çok fikrin aşırı taraflarının törpülenerek bir ortak noktada, toplum bütünlüğü içinde görünmesini ve kaynaşmasını sağlar.

Sosyal iletişim, etkileşim ve sosyalleşme olmadan toplum içinde yaşayan birçok arzu ve fikrin bir ortak noktada toplanması ve toplum bütünlüğü içinde görünmesi pek mümkün olmaz.