Sosyolojide Toplumsal Olay ve Olgu Nedir?

Sosyolojide Toplumsal Olay ve Olgu Nedir?

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Toplumsal Olay ve Olgu Nedir? : Sosyolojinin en önemli araştırma alanlarından biri toplumsal olay ve olgudur. 

Toplumsal Olay

Toplumsal olaylar, toplumsal yaşamda tek tek ortaya çıkan ve belli bir sürekliliği olan değişmelerdir. Bireyin dışında olup kendini kişiye zorla kabul ettirir. Toplumsal olayın oluşumunda toplumun zorlayıcı etkisi yanında bireyin isteği de söz konusudur. Toplumsal olayın başlayış ve bitiş süresi ile yeri az çok bellidir. Bir kerede olup biten, kişiyi etkileyen ve yönlendiren oluşumlardır. Bu nedenle toplumsal olaylar somut ve özeldir.

Örneğin Fransız Devrimi veya Ağustos 1999’da Marmara’da olan deprem ve bu deprem sonucunda oluşan göç, birer toplumsal olaydır.

Toplumsal Olgu

Toplumsal olgu, toplumsal yaşamdaki belirli bir değişimi değil, aynı türden birçok oluşum ve değişmeyi anlatan bir terimdir. Toplumsal olgu, öyle bir oluş biçimidir ki insanlar üzerinde maddi ve manevi baskı oluşturur. Toplumsal olgu soyuttur, sürekliliği vardır, başlayış ve bitiş süresi kesin olarak belirlenemez. Tek tek olayları kapsayacak kadar geneldir.

Örneğin göç, kentleşme, sanayileşme, evlilik, boşanma birer toplumsal olgudur.

Sosyolojide Toplumsal Olay ve Olgularla İlgili Yaklaşımlar

Toplumsal olay ve olgular sosyolojide indirgemeci ve bütüncü yaklaşımlar tarafından iki farklı şekilde ele alınır.

İndirgemeci yaklaşımı savunanlar toplumsal olay ve olguları tek unsura ya da nedene bağlayarak açıklarlar.

Örneğin yalnızca ekonomiyi temel alarak tüm toplumsal olay ve olgular hakkında genel açıklamalar yapmak, indirgemeci yaklaşımdır.

Sosyolojide bütüncü yaklaşımı savunanlar toplumsal olay ve olguları, birçok unsura ya da nedene dayalı olarak açıklarlar.

Örneğin siyasi, hukuki, ekonomik, ahlaki, tarihî vb. pek çok unsurdan hareketle tüm toplumsal olay ve olguları açıklamak, bütüncü yaklaşımdır.

toplumsal olay ve olgu 300x218 - Sosyolojide Toplumsal Olay ve Olgu Nedir?

Toplumsal olay ve olgu

Toplumsal Olay ve Olgu Nedir? Konu başlıklı yazımda sizlere naçizane bilgiler vermeye çalıştım umarım bu makaleyi beğenir ve paylaşırsınız.