Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

9 Mart 2018 0 Yazar: uzun

Bugünün sosyolojisi, bir yandan sistem tartışmalarından kurtularak daha çok günün somut olayları üzerinde durmaktadır.

Yenileyin, T. Parsons’un işaret ettiği gibi, sosyolojik araştırma, kitaplıktan çıkmış saha çalışmaları (Field Work) şekline girmiştir. Öte yandan kolektif çalışmalar olağanüstü bir önem kazanmıştır.

Fransada Ulusal Araştırma Merkezinin (Centre National de Recherche) himayesinde Sosyolojik incelemeler merkezi (Centre d’etudes sociologiques) kurulmuş ve sosyoloji enstitüsü (Institut de Sociologie) ile işbirliği yapmıştır. Bu çığır sosyoloji çalışmalarında oldukça önemli bir aşamaya varıldığını gösterir. Bu merkezler, sosyolojik araştırmanın çeşitli yönleri üzerinde verilen konferanslardan başka birçok anketlere de girişmiştir.

İlkin 1948 yılında tertiplenen sosyoloji haftalarında endüstrileşme, teknokrasi, şehir, köy, çağdaş aile ve bunlara ilişkin karşılaştırmalı sosyoloji gibi konular ele alınmıştır. Bununla beraber birçok sosyologlar, sosyolojinin salt ampirizme yönelmesinden ve bu gidişin, Simiand’ın fikirsiz olgu, olgusuz fikir olamazdiye özetlenen özlü sözünü unutturacağından korkmaktadırlar.

Sosyolojinin Bugünkü Durumu

Birçok memleketlerde bu türlü araştırma merkezleri kurulmuştur. Bizde Prof. Hilmi Ziya Ülkenin başkanlığında kurulan Türk Sosyoloji Cemiyeti ve bu cemiyetin organı olan sosyoloji dünyası ile İstanbul Edebiyat Fakültesinin Prof. Ülkenin başkanlığında yayınladığı Sosyoloji Dergisi, böyle bir kolektif çalışma ihtiyacım gidermek üzere yapılan çabalardır.

sosyolojinin bugunku durumu nedir 300x218 - Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Sosyolojinin bugünkü durumu nedir?

Son zamanlarda sosyoloji, ulusal kadrolar dışına taşarak başka ülkelerdeki araştırmalarla ilgilenmiş, yani uluslararası bir renk ve önem kazanmıştır. Bu arada Unesco’nun himayesinde Uluslararası Sosyoloji Cemiyeti (Association internationale de Sociologie) verimli çalışmalar yapmaktadır. Bu Cemiyetin tertiplediği uluslararası kongrelerden ilki 1950 yılında Zürich’de, ikincisi 1953 yılında Liege’de, Üçüncüsü 1956 yılında Amsterdam’da, Dördüncüsü 1959 da Stresa’da toplanmıştır.

Bir de 20. yüzyıl başında Rene Worms tarafından kurulmuş olan Milletlerarası Sosyoloji Enstitüsü (Institut International de Sociologie) ikinci Dünya Savaşına kadar 14 kongre yapmış; 1939 da Polonya’da harbin patlaması üzerine yarım kalan bu 14ncü kongre 1950 de Roma’da toplanmıştır. 1960 yılında bu enstitü 19. kongresini Mexiko şehrinde yapmıştır.