Sosyolojinin Hazırlık Devri ve Ortaya Çıkışı

Sosyolojinin Hazırlık Devri ve Ortaya Çıkışı

9 Mart 2018 0 Yazar: uzun

Hazırlık Devri (La Preparatıon)

Sosyolojinin ancak son yüzyılda başlamış olduğu söylenmektedir.

Bu duruma göre Sosyoloji sözünün bulucusu olan Auguste Comte, bu bilimin kurucusudur.

Bu görüş, her bilgi dalının bağlı bulunduğu kuruluş süreç ve sonucunu bilmemekten ileri gelir: Bilim, içe doğma, yaratma ve buluşlarla değil, daha çok oluşma ve gelişmelerle vücut bulur; o halde kurucuların öncüleri de olmak gerekir. Tarih, tarih öncesi (Prehistoire) olmadan düşünülemez.

Sosyoloji, bugünkü anlamda, ancak bu yüzyılın başında, daha doğrusu, geçen yüzyılın sonunda kurulmuş, gerçek varlığını duyurmuş ve göstermişti. Sosyolojinin gerçekten bir bulucu ve kurucusu aranıyorsa bu da İbn Haldun ile Adam Ferguson’dur.  Bu bilimi batı dünyasında ilk yayanlar ideolog adını taşıyan bilginlerdir. Fakat Sosyolojinin hazırlık devri, kuruluşundan öncedir.

sosyolojinin hazirlik donemi ve ortaya cikisi 300x221 - Sosyolojinin Hazırlık Devri ve Ortaya Çıkışı

Sosyolojinin hazırlık devri ve ortaya çıkışı

Toplumsal olguları vasıflama, karşılaştırma ve yorumlamaya, açık veya kapalı olarak, çok eski zamandan beri başlanmıştır. Felsefe, problem ve sistemleri ortaya atarak hemen onları tartışmaya geçtiği halde sosyoloji yavaş yavaş gelişmiş ve oluşmuştur.

Felsefe hareketleriyle sosyoloji ilerlemeleri arasındaki münasebetleri unutmadan bu bilimin oluşma sürecinde ilkin tarih öncesini sonra tarihini çizmek gerekir. Bu durumda, hazırlık ve kuruluş devirlerini ayırt etmek gereği ortaya çıkar.

Hazırlık devri çok eskiden başlamış olup 18. yüzyılda sona erer. Bu devir üç kısma ayrılır: Kutsal Kitapla ilgili karşılaştırmalar, Akdeniz’le ilgili karşılaştırmalar, Evrensel karşılaştırmalar.

Bilgilendirme:

İdeologlar, siyasi ve felsefi bir gruptaki bilginleri gösterir. Condorcet, Laplace, Lamarck, Amper bunlardandır. Fransada Konvansiyon devrindeki fikir hareketini temsil eden bu kimselerin hepsi insan ruh ve zihniyetinin tahliline koyulmuş değildirler.

Fakat hepsi de gözlem metodunu uygularlar. Bu ise her türlü metafizik düşüncelerden uzak bulunmaktır.