Etiket: Alışveriş

Alışveriş fiziksel, sosyal ya da psikolojik ihtiyaçların
giderilmesi için yapılır. İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılamak için seçilen ürün ve hizmetler çeşitli unsurlara
bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Örneğin aile yapısı, bireyin yaşı, hayat şartları, yaşam tarzı, çevresel
koşullar, kültür bunlardan bazılarıdır. Bir ürün veya
hizmet alma kararı verirken farkında olarak ya da
olmayarak kişi bunlardan etkilenir. Ancak amaç en az
zaman, emek ve maddi kaynağı ayırarak en fazla fayda
ve tatmini sağlamak olmalıdır. Bunun için alışveriş
öncesi planlanma, alışveriş sırasında dikkat, alışveriş
sonrasında ise satın alınan mal ve hizmetlerin ihtiyaç
ve isteklere uygunluğunun değerlendirilmesi gerekir.

13 Temmuz 2019 0

Dil Aileleri, Dil Grupları ve Türleri

Yazar: Recep

Dil Aileleri, Dil Grupları ve Türleri: Dil, üzerine yapılan araştırmalar sonucunda dünya üzerinde konuşulan dillerin ortak özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.…

14 Haziran 2019 0

Bitkisel Dokular | Konu Anlatımı

Yazar: Recep

Bitkisel Dokular kendi aralarında bir çok alt katmana sahiptir, konu anlatımında bu katmanların tamamına değineceğim. Ders Notları Biyoloji 12. Sınıf…