Etiket: Anadolu

Anadolu, insanlığın uygarlaşma serüveninde, ilk mağara ve açık hava yerleşme alanlarından ilk köylere oradan da karmaşık kentli yaşam biçimine ulaşmada önemli adımların atıldığı bölgedir. Günümüzden yaklaşık 2-3 milyon yıl öncesine kadar giden bu uzak geçmişi anlamaya, toplumların doğaya karşı verdikleri yaşam savaşını, günlük alışkanlıklarını, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmeye çalışırken onlardan kalan izleri göz önünde tutarız. Bunun için yerleşim yerlerini, tapınakları, mezarlıkları, yarı göçebe yaşam alanlarını ve doğal çevreyi araştırır buralarda ele geçen buluntular yardımıyla insanoğlunun serüvenini yani tarihini yazarız. Bu sürecin en önemli tanıkları şüphesiz insanın üretimi olan günlük araç gereçtir.

7 Temmuz 2019 1

Dil Nedir?

Yazar: Recep

Konuya “Dil Nedir?” Diyerek başladım ve konu içerisinde dilin önemi, özellikleri gibi başlıklara da kısaca yer vereceğim. Dilin önemi ile…