Toplumsal Kurumlar ve Maddi, Manevi Unsurları

Toplumsal Kurumlar ve Maddi, Manevi Unsurları

5 Mart 2019 0 Yazar: Recep

Bu makalede sal Kurumlar ve Maddi, Manevi Unsurlarının Kültürle si konusunda önemli noktalara değindim. kurumları ve sosyoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için siteyi incelemenizde fayda var. Konuyu baştan sona tamamen okumanızı ve değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Kurum Nedir?

Kurum terimi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan Kızılay, okul gibi örgütler günlük yaşamda kurum olarak adlandırılır. Burada kurum; “kuruluş”, “müessese”, “tesis” gibi anlamlara gelmektedir.

Sosyolojik açıdan kurum; bir da örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar, maddi ögeler (binalar, mallar vb.) ve işaretler, bayrak, rozet gibi simgelerden oluşan bütündür. Kurumların kendine özgü yapısı vardır.

Buna göre sal kurumlar, bir örgütü ifade eden somut ve özel yapılardan farklı olarak sal rolleri, ilişkileri ifade eden soyut ve genel bir anlama sahiptir. Her sal kurum, kültürün bir ögesidir. Örneğin din, eğitim, aile, ekonomi, hukuk birer sal kurumdur.

Aile, eğitim, siyaset, ekonomi gibi kurumlar kültürün somutlaşmış göstergeleridir. Bu kurumlar sal gereksinimleri karşılamak amacıyla çeşitli rollerin, ilişkilerin örgütlenmesiyle genelinde bir bütün oluşturur. sal yapı ve unsurları aşağıdaki şemada gösterilmektedir:

Biliyor muydunuz?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu çin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması, Millî Eğitimin temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve çe olması gerektiğini biliyor muydunuz?


mevzuat.meb.gov.tr
Toplumsal yapı, kültür ve toplumsal kurumların etkileşimi ile oluşmuştur.
sal yapı, kültür ve sal kurumların etkileşimi ile oluşmuştur.

sal yapı, kendini oluşturan kurumların toplamını aşan, kültürel ögelerle şekillenen kendine özgü bir bütündür. Kurumları somutlaşmış nesnel bir gerçeklik hâline getiren, bütünlüğe dönüştüren temel faktör kültürdür.

Kültür bir sal yapıya anlam veren, onu kendine özgü yapan maddi ve manevi ögelerden oluşur. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi gibi kurumlar kültürün somutlaşmış göstergeleridir. Her sal kurum, içinde bulunduğu kültürel yapının özelliklerine göre şekillendiğinden kültür, sal yapıyı etkileyen ve değiştiren önemli faktörlerden biridir.

, teknoloji, ekonomi, siyasal gelişmeler ve benzeri nedenler kültürel yapıyı etkiler ve değiştirir. Bu durum sal kurumların ve tüm sal yapının zamanla değişmesine yol açar.

sal Yapı İçinde Kurumlar Konu özeti

sal Yapı İçinde Kurumlar : yapının devamlılığını sağlayan en önemli unsur onların sahip olduğu işlevlerdir. sal sistem denilen şey çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bütün sal kurumlar üst, alt ve yan sistemlerle işlevsel ilişkiler içinde bulunmaktadır.

sal yapı içinde her kurum belirli bir ihtiyaca karşılık oluşmuştur ve bir boşluğu doldurmaktadır. Bu kurumlar arasında bir sorun olduğu zaman ve kurumlar var olan boşluğu dolduramadığında sal sorunlar meydana gelmeye başlar. Bu açıdan bakıldığında bu boşluğun hemen doldurulması gerekir.

Aslında, doğa içinde hiçbir yapı boşluk götürmez, da doğa içinde varlığını sürdüren bir organizma gibidir. Bu organizmada işlevini yerine getiremeyen yapıların ortaya çıkaracağı düzensizlikte sal yaşamın olmayacağı durumu sal bir gerçekliktir.

Bu açıdan bakıldığında, da sadece bir kurumun bile işlevini yitirip etkisizleşmesi ve kendi sınırları dışına yönelmesi bütünüyle sal yapıyı zedeler.

sosyoloji sal yapı ders notları : sal Kurumlar ve Maddi, Manevi Unsurlarının Kültürle si nelerdir kısaca anlattık. Konu anlatımını beğendiyseniz sitemizi arkadaşlarınıza önerebilir ve bu içeriği medyada paylaşabilirsiniz.