Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu Nedir?

Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu Nedir?

25 Şubat 2019 0 Yazar: Recep

sal Olay Ve sal Olgu: sal ilişkileri, sal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, sal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim süreçlerini, sal olay ve olguları neden-sonuç ilişkisi içinde çeşitli yönleriyle bütüncül bir bakış açısıyla sistematik olarak inceleyen dalına sosyoloji denir. Sosyoloji sal olay ve olguları inceleyerek hakkında sel bilgilere ulaşır, aralarında bağlantı kurar ve genellemelerde bulunur. Bu nedenle un sel olarak incelenmesinde sal olay ve olgular sosyoloji için önemli bir çalışma alanıdır.

Evlenme sosyal bir olgu iken bireylerin evlenmesi sosyal olaya örnektir.
Evlenme bir olgu iken bireylerin evlenmesi olaya örnektir.

sal Olay Nedir?

Belli bir yerde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç içindeki birden fazla kişiyi ilgilendiren tek tek oluşum ve değişimlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı, 1999 yılında yaşanan Marmara depremi, 15 Temmuz hain darbe girişimi birer sal olaydır. Bir olayın sebebi yine başka bir olaydır ve bir olay ancak başka bir olayla açıklanabilir. Örneğin iye’nin leşmesi ve buna paralel olarak şehirleşmenin ortaya çıkması, dönemler itibarıyla farklı fakat birbirine bağlı ve yakından ilişkili gelişmeleri ortaya koymaktadır. sal olaylar insanların bir arada yaşamalarından doğar. sal olgunun yeri, başlangıcı ve bitiş süresi belli değildir.

Konu Tavsiyem : sal Grupların İşlevleri

Konu Tavsiyem : Nedir?

sal Olgu Nedir?

Tek tek meydana gelen sal olayların genel ifadesidir. Tek bir a ya da kişiye özgü değil, bütün lara ya da kişilere özgüdür. Başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayan, bir süreç içinde meydana gelen sal oluşum ve değişimdir. Örneğin evlilik, işsizlik, birer sal olgudur. Tüm larda görülen genel bir değişimdir. Yeri, başlangıcı ve bitiş süresi belli değildir.

sal Olay Ve sal Olgu Hakkında

Sosyoloji sal olay ve olguları inceleyerek hakkında sel bilgilere ulaşır. Farklı larda görülen sal olayların benzer yanlarını , ortak özelliklerini ve ilkeleri araştırır. Bu bilgilerden yola çıkarak lar hakkında genellemelere ulaşır.

Siz de bu yazıyı beğendiyseniz yorumlar kısmında sal olay ve olgu özellikleri karşılaştırma fikirlerinizi paylaşabilir veya olay ve olgu örnekleri verebilirsiniz. Bu beni mutlu eder.