Trafik Kazalarının Nedenleri

Trafik Kazalarının Nedenleri

24 Ocak 2018 0 Yazar: uzun

Trafik Kazalarının Nedenleri Trafik kazası, kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya daha çok sayıda aracın karıştığı maddi hasar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilen olayların genel adıdır. Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü, araç ve yol şartları olmak üzere pek çok faktörün etkisi vardır. Günümüzde trafik kazaları yalnız ülkemizin değil, bütün dünyanın ortak sorunu hâline gelmiştir. Küresel bir sorun hâline gelen trafik kazalarının maddi ve manevi zararlarını azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da çeşitli eylem planları hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için pek çok bilinçlendirici ve eğitici eserler yayımlanmış, Kara Yollarını Güvenli Hâle Getirelim adlı bir kampanya başlatılmıştır. Birleşmiş Milletlerin bu 10 yıllık eylem planı ile tüm dünya genelinde 2010-2020 yılları arasında trafik kazalarının sayısında % 50 oranında azalış hedeflenmektedir.

Ülkemizde son yıllarda bölünmüş yolların yapımına verilen önemin yanı sıra demir yolu ve hava yolu taşımacılığının yaygınlaştırılmasıyla artan nüfusa ve taşıt sayısına rağmen trafik kazalarında bir azalma sağlanmıştır.

kaza 300x87 - Trafik Kazalarının Nedenleri

Trafik kazalarının sebepleri arasında en çok aşırı hız, hatalı sollama, şerit ve kırmızı ışık ihlalleri ile öndeki aracı takip mesafesi ve geçiş önceliği gibi kurallara uyulmaması gelmektedir. Kural ihlalleri trafik kazalarının birinci sebebi olmakla beraber yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik, sorumsuzluk, görme kusurları da trafik ve yol güvenliği için risk oluşturan unsurlardır. Ayrıca alkollü içki, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin etkisi altında olan insanlar da dikkat dağınıklığı ve reflekslerinin zayıflaması nedeniyle trafik kazalarına sebep olmaktadır. Yine tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçlar, uyarıcı ve uyuşturucu madde gibi etki ederek irade dışı kontrolsüz davranışlara ve reflekslerin zayıflamasına neden olabilmektedir. İlaç kullanmak zorunda olan sürücü, ilacın prospektüsünü (tarifesini) inceleyerek buradaki açıklama ve uyarılara uygun davranmalı hatta prospektüste taşıt kullanma ile ilgili bir açıklama veya uyarı olmasa dahi kendisinde meydana gelebilecek olası değişikliklere dikkat etmeli ve duruma göre önlem almalıdır.

Trafik kazalarında en önemli etken insan faktörüdür. Buna ek olarak araç, yol ve iklim koşulları da trafik kazalarına neden olabilmektedir. Frenlerin yetersiz veya arızalı olması, aydınlatma sistemlerinin

düzgün bir şekilde çalışmaması gibi durumlar araç kaynaklı kazalara; taşıt yolunun bakımsız ve bozuk olması, yolda büyük çukur ya da tümseklerin bulunması, yolun çökmesi gibi durumlar yol kaynaklı kazalara; aniden bastıran yağmurla yolun kayganlaşması, yoğun kar, tipi, aşırı yağış, sis vb. durumlar ise iklimsel koşullardan kaynaklanan kazalara yol açabilmektedir. Koşullar ne olursa olsun öncelikle her sürücü trafik kurallarının gerektirdiği bütün önlemleri almalıdır. 

Trafik Kazalarının Birey ve Toplum üzerindeki Etkileri 

Trafik kazalarından yalnızca kazazedeler değil, kazazedelerin yakınları ve olaya şahit olan herkes olumsuz şekilde etkilenir. Trafik kazaları yaralanmalara, sakatlanmalara hatta ölümlere sebep olmaktadır. Kazadan etkilenmiş, sakatlanmış, hayatını yardımsız sürdüremeyecek hâle gelmiş bir insanın ve yakınlarının neler yaşayabileceğini düşünmek bile trafik kazalarının olumsuz sonuçlarını anlamamıza yeter.

Acı olaylarla karşılaşan insanlar bazen yaşadıkları korku, dehşet ve çaresizlik duygusu nedeniyle ruhsal travma yaşamakta, gerekli yardımı alamamaları hâlinde ise ruh sağlıkları bozulmakta, kendilerini çaresiz hissetmekte, gergin, neşesiz, tahammülsüz ve kırıcı olabilmektedir. Söz konusu bu durumlar bazen uzun yıllar sürmekte ve kalıcı hâle gelmektedir. Tüm bu olumsuzluklar kişinin aile, iş ve toplumsal hayatını olumsuz etkilemektedir. Trafik kazası sonucu, ruh sağlığı olumsuz etkilenen kazazede psikolojik destek almalıdır. Maalesef ülkemizde insanlar bu konuda profesyonel yardım almakta tereddüt etmektedir. Bu durum ise kişilerin iyileşme sürelerini uzatmakta veya durumlarının daha kötüye gitmesine sebep olmaktadır.

Yaşanan kaza sonrasında kazazedenin yakınları, ortaya çıkabilecek psikolojik bozukluklar için duyarlı olmalı ve kaza sonrasında ruh sağlığı uzmanlarından yardım alınması konusunda tereddüt etmemelidir.

etki 300x128 - Trafik Kazalarının Nedenleri

Trafik kazaları ülkemizde yaşanan sosyal sorunların en önemlilerinden biridir. Can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları geride öksüz, yetim veya engelli insanlar bırakmaktadır. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin veya sakatlananların yakınlarının da yaşam standartlarında önemli düşüşler olduğu bilinmektedir.

Trafik Kazalarının Ülke Ekonomisine Etkileri 

Trafik kazaları ölüm, sakatlanma ve yaralanmalardan başka ekonomik kayıplara da sebep olur. Bu kayıplar sadece kazayı yaşayan bireylerle sınırlı kalmaz. Trafik kazaları ülke ekonomisine de önemli zararlar vermektedir. 2014 yılında trafik kazaları sonucunda oluşan maddi kayıp, sadece taşıtların hurdaya çıkması ve hasarlı araçların tamir edilip yenilenmesinin karşılığıdır. Ancak trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar bu kadarla sınırlı değildir. Trafik kazalarının kara yolu yapılarında neden olduğu bozulmaların giderilmesi, kara yollarındaki enkazın temizlenmesi, kaza yeri güvenliğinin sağlanması ve kazazedelere yapılan sağlık harcamaları da ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

ekonomiye etki 300x220 - Trafik Kazalarının Nedenleri

Trafik kazalarından etkilenen kişilerin iş verimliliklerinin düşmesi, iş göremez hâle gelmesi ve sosyalleşme sorunları yaşaması, etkilerini uzun yıllar gösterecek çeşitli ekonomik ve sosyal zararlara neden olur. Bu durum bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Trafik kazalarının neden olduğu ekonomik kayıplar engellenebilir ve bu kayıplar, yatırıma dönüştürülebilirse toplumsal refaha hizmet edebilecek pek çok proje hayata geçirilebilir.