Trafik ve Can Güvenliği

Trafik ve Can Güvenliği

11 Eylül 2018 0 Yazar: Recep

her geçen gün yoğunluğunu biraz daha arttırarak devam etmektedir, trafik ve can güvenliği ise birbirinden ayrılmadan düşünülmesi gereken konuların başında gelmektedir.

ve Can Güvenliği

Kara yolları üzerindeki yayaların, araçların, hayvanların hâl ve lerine denir. âdeta ımızın bir parçası olmuştur.

İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için kara yollarından ve araçlarından yararlanırız. Okula, e, oyun parkına veya akraba ziyaretine gitmek için ortamında bulunuruz.

İnsanlar te;

  • Yaya,
  • Yolcu,
  • Sürücü olarak bulunur.

Yaya, yolcu veya sürücü olarak te bulunan insanlar, kazasına olmamak için kurallarına uymalıdır.

Yaşanan yörenin nüfusuna, araç sayısına ve kara yollarının yapısına göre yoğunluğu da farklılık gösterir. yoğunluğunun artması ile kazaları arasında bir ilişki vardır.

Bu nedenle özellikle yoğun trafiğin olduğu yerlerde daha dikkatli olmalı, kesinlikle aceleci olmamalıyız. Kendimizin ve başkalarının can güvenliğini sağlamak için, kurallarına uymayı yaşam tarzı yapmalıyız.

te en önemli unsur insandır.

Yaşama hakkı; insanların en temel vazgeçilmez hakkıdır ve bu hak kutsaldır.

İnsanların can güvenliğinin sağlanması ve kazalarının olmaması için sürücü, yolcu ve yaya olan insanların kurallarına uymaları gerekir. Sorumluluk sahibi bireyler olarak diğer insanların yaşama hakkına saygı göstermeli ve kazaların azaltılması için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız.

Trafik ve Can Güvenliği 1

te yaya olmak

kurallarını en iyi şekilde öğrenip uygularsak kendi can güvenliğimizi sağladığımız gibi başkalarının can güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlamış oluruz. Zira bir insanın hata yak olacağı kazasından pek çok insan ve l çevre etkilenmektedir.

kazaları ile ilgili istatistikî verileri incelediğimizde; kurallarına uyulmaması, olumsuz hava koşulları, yol ve araç kusurlarının kaza nedenleri arasında olduğunu görürüz.

te en önemli unsur insan olduğu gibi maalesef en önemli kaza sebebi de insan olmuştur.

Trafik ve Can Güvenliği 2

Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları istatistiği