Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler

12 Eylül 2018 0 Yazar: Recep

Kara yollarında trafiğin düzenlenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için değişik kurumlar görev yaparlar.

Bu kurumların başında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bakanlığı (SB) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gelir.

Emniyet Genel Müdürlüğü; araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücülerin ve yayaların kurallara uyup uymadığını denetler. kazası sonucu yaralananların kuruluşlarına sevk edilmesine yardımcı olarak kazazedenin yakınlarına haber verilmesini sağlar.

Karayolları Genel Müdürlüğü; kara yollarının yapım, ve onarımından sorumludur. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yak önlemler alır.

Bakanlığı; kara yollarında meydana gelen kazaları ile ilgili ilk yardım lerini planlar ve uygular. Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurarak kazalarında yaralananların en kısa sürede lerinden yararlanmasını sağlar. Her ilde yeteri kadar acil yardım ambulansı ve personeli bulundurur.

Millî Eğitim Bakanlığı; eğitim programları hazırlayarak öğrencilere konusunda eğitim verir. Bunun için ilkokullarda “ Güvenliği” liselerde “ Bilgisi ve  ü” derslerini okutur. Ayrıca motorlu taşıt sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kurslarının açılmasına izin verir ve bu kursları denetler.

Sürücü kurslarına devam eden ve yapılan sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına sertifikalarını verir. Millî Eğitim Bakanlığı vermiş olduğu bu eğitimlerle güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlar.

Kara, hava, deniz ve demir yolu ında kullanılan taşıtların bir sürücüsü vardır. Bu sürücüler kullandıkları araçların sevk ve idaresi için eğitim almış kişilerdir.

polisi; trafiğin ini ve denetimini sağlayan, kazalarına karşı önleyici tedbirler alan, kazası tutanağı hazırlayan, suçu işleyenlere müdahale yetkisi olan görevlisidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 1

polisi

Şoför; kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren, mesleği motorlu taşıt kullanmak olan sürücüdür.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 2

Şoför

Kaptan; gemileri yöneten en üst görevlidir. Geminin bütün sorumluluğunu alan kaptan uzun deniz seferlerinde yolcu ve mürettebatın her konudaki idarecisidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 3

Kaptan

Makinist; lokomotif, vapur, fabrika ve makineleri kullanan kişilere denir. Genellikle tren sürücüleri için kullanılır.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 4

Makinist

Vatman; daha çok şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan, raylar üzerinde eden tramvayları süren kişidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 5

Vatman

Pilot; uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarını kullanan kişidir. Yolcu uçakları, askerî uçaklar, helikopterler ve değişik hava araçlarının bir ya da daha fazla pilotu olabilir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 6

Pilot