Türk Adının Anlamı ve Kökeni Nedir?

İnsanlık tarihinde seçkin bir yeri olan, başka toplumları etkileyen ve çoğu zaman yönlendiren Türk adının anlamı ve kökeni hakkında pek çok araştırmalar yapılmış, bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür.

Türk, Ön Asya mitolojisinde Nuh Peygamber’in torunu Yafes’in adıdır. Mukaddes kitaplardaki rivayetlere göre Nuh Peygamber, dünyayı oğulları Hâm, Sâm ve Yafes arasında paylaştırırken Türklerin atası olarak kabul edilen Yafes’e Ceyhun Nehri ötesindeki memleketleri yani Türkistan’ı vermiştir.

Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da, ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir. Uygurlar zamanından kalma belgeler kelimenin "güç, kudret" anlamı taşıdığını ortaya koymaktadır. Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it Türk” adlı eserinde, Türk adının “olgunluk çağı” anlamına geldiğini belirtmiştir. Macar bilgini A.Wambery ise Türk adının “türemek, çoğalmak” anlamlarına geldiğini söyler. Ziya Gökalp Türk kelimesinin anlamını “töreli, kanun nizam sahibi” olarak açıklar. Atatürk, Onuncu Yıl Nutkunda Türk milleti hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir:

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”

“Şunu da ehemmiyetle belirtmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

Türkiye adı coğrafi bir terim olarak, VI. yüzyıla ait Bizans kaynaklarında Orta Asya için, IX. ve X.yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölge, XII. yüzyıldan itibaren de Anadolu için kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda Türkiye adı XIII. yüzyılda Memlûklerin egemenliğindeki Mısır ve Suriye için de kullanılmıştır.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir