Türk Müziği Tarihine Giriş – Şaman Müziği

Türk Müziği Tarihine Giriş – Şaman Müziği

11 Ocak 2019 0 Yazar: Recep

Müziği Tarihine Giriş: Altay kültürü ve buna parelel olarak gelişen müzik kültürü, lerin Altay Dağları’nda yaşadıkları dönemde (yaklaşık MÖ 3000 – 700) oluşmaya başlamıştır. ler, ilk yurtları olan Altay Dağları’ndan ayrılıp yan sayfada bulunan haritada belirtilen bölgelere yayılmış, bu bölgelerde yeni ler kurmuşlardır. Altaylılar; ebe yaşam biçimini, çöl ve dağ yaşamının zorluklarını, güzelliklerini davul ritimleri ve tekrar eden küçük motiflerden oluşan ezgilerle ifade etmişlerdir. Doğum ve ölüm törenlerinde duygularını müzikle dile getirmişlerdir.

Şaman Müziği

Altay lerinin dinî inancı olan Şamanizm, müzik kültürü ile Orta Asya müzik kültürü örneklerinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. da din görevlisi olarak hizmet veren şamanlar,
dinî törenler esnasında müzik icra etmişlerdir. Onların yaptıkları müziğe şaman müziği denmiştir. Şaman (kam) müziğinin temelini; ezgi, ritim ve dans oluşturmaktadır. Şamanlar, ağızdan çıkardıkları seslerle müziklerini oluşturmuşlar ve kendilerini doğaüstü lerle eşit görerek kötülükleri, tehlikeleri korkutup kaçırdıklarına inanmışlardır. Dağlara, nehirlere ve doğada etkilendikleri varlıklara dualar okumuşlardır.

Alttaki görsel, şaman davulu ve doğa varlıklarının birer sembol hâlinde verildiği duvar resimlerini içermektedir. Bu görselde eski topluluklarının şaman davulu üzerine doğa varlıklarını çizmeleri doğa ile davul arasında sıkı bir bağ kurduklarını göstermektedir.

Şaman Müziğinin Özellikleri

• Müziğin ritmi, şamanın vücut hareketlerinin hızına göre oluşmuştur.
• Şamanın söylediği sözler doğaçlamadır.
• Şaman danslarında kartal, kurt, ayı, geyik, kuğu ve at gibi hayvanların tasvirleri yer almıştır.
• Şamanlar, Orta Asya’nın zor iklim şartlarından etkilenmiş, doğa olaylarını danslarına ve müziklerine yansıtmışlardır.
• Şamanlar, kurak geçen yaz aylarında müzikli dualarında yağmuru çağırmışlardır.