Türkiye’de Depremler

Türkiye üçüncü zamandaki Alp Orojenezinden (dağ oluşumu) etkilenmiş ve üç önemli deprem kuşağına sahiptir. Depremlerin ve volkanik faaliyetlerin en çok yaşan­dığı bu dönemde Anadolu Yarımadası üzerinde çok sayıda fay hattı bulunur.

Genç ve aktif fayların bulunduğu ülkemiz, zaman zaman şiddetli tektonik sarsıntılara sahne olur. Deprem sarsıntılarının görüldüğü kuşakları şu şekilde ayırabiliriz:

Saros Körfezi'nden başlayıp, Marmara Denizi, Adapazarı, Düzce, Bolu ve Kasta­monu'dan geçerek Orta ve Batı Karadeniz bölümüne oradan da Kelkit Vadisi boyunca uzanan bir hat ile Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Van Gölü'nün kuzeyine kadar ulaşır.

Bu kuşakta görülen depremlerin büyüklükleri ve etkileri günümüzde hâlâ etkisi de­vam etmektedir. 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde 100.000 insan hayatını kaybederken 250.000 kişi yaralı olarak kurtarılmıştır.

  • Güneydoğu Anadolu Fay Hattı

Antakya'dan başlayan bu fay kuşağı Amik Ovası'na, oradan da Kahramanmaraş, Bingöl, Van ve Hakkari'ye kadar uzanan hattır.

  • Batı Anadolu Fay Kuşakları

Ege bölgesinde ve Güney Marmara bölümünde etkili olan çöküntü ovalar üzerinde sarsıntılar ile kendini hissettiren fay kuşağıdır.

Graben ovaları (B.Menderes, K.Men­deres, Gediz ve Bakır çay )ile İzmir Körfezi, Edremit Körfezi, Marmara bölgesindeki göller yöresi ve Bursa, Yenişehir, İnegöl ve İznik Ovaları deprem yönünden hassas böl­geler arasındadır.

turkiyenin deprem haritasi - Türkiye'de Depremler

Türkiye Deprem Haritası

Türkiye'de deprem riskinin az olduğu yerler şunlardır:

 Konya , Karaman, Taşeli Platosu

 Mardin Eşiği ve Şanlıurfa Platosu

 Sinop kıyıları

 Trakya'nın kuzeyi

 Doğu Karadeniz kıyılarını sayabiliriz.

Ülkemiz Akdeniz deprem kuşağında yer alır. Bu yüzden Akdeniz tabanında olabilecek deprem sarsıntısı sonrası, boyu 30 m'yi bulan tsunami dalgaları görülebilir.

Günümüzden 3500 yıl önce Akdeniz kıyısında meydana gelen tsunamide FethiyeDalaman kıyıları sular altında kalmıştır. 1489 yılında yine Dalaman kıyılarına kadar ilerleyen tsunami de ise deniz suyu kıyıdan 250 m içeriye kadar girerek sular altında bırakmıştır.

1999 yılında yaşanan deprem sonrası Gölcük (Değirmendere ) de birçok yapı tsunami dalgalarıyla yıkılmış, denize sürüklenerek maddi hasarlara sebep olmuştur. Aynı zamanda çok sayıda can kayıpları da yaşanmıştır.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir