Türkiye’de Olağanüstü Hava Olayları

Atmosfer içindeki olaylara bağlı olarak gelişen afetlerdir.

Don

İlk olarak don olayı ve dolu yağmasından konuya giriş yapacak olursak; don olayı ül­kemizin kış mevsiminde Sibirya kaynaklı yüksek basıncın güneye kadar inmesiyle ya­şadığımız can ve mal kaybına neden olan afetlerden birisidir.

Don olayından en çok etkilenen bölgelerin başında Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi gelmektedir. Bunun yanında Şubat ayında görülen donlar başta Akdeniz Bölgesi, Ege bölgesi ve Güney Marmara bölümünü etkilenmektedir.

Seracılığın yaygın olarak yapıldığı Akdeniz böl­gesinde don olayının görülmesi turunçgil, muz ve sebze üretimi yapan üreticilere bü­yük ekonomik kayıplar yaşatmaktadır. Don olayı ile karşılaşan turunçgil ağaçları kurumaya başlar.

Yerine dikilen fidan ise 67 yıl gibi bir zamanda olgunlaşır ve meyve verir. Bu durum sadece üretim yapan çiftçileri değil dağıtım ve pazarlama sektörünü de olumsuz etkiler.

Erken başlayan don olayı, Eylül-Ekim ayları arasında İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu etkisi altına alırken, kıyı bölgelerimizde don etkisi Mart–Mayıs ayları arasında hissedilir.

Don olayının olumsuz etkilerinden korunmak için seralarda üretilen ürünlerin donmaması için ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi gerekir.

Don etkisi yapan kurutucu soğuk rüzgârlara karşı siper olabilecek ağaçlar dikilmeli ve yapay göletlerle havadaki nem oranı yükseltilerek kuru soğuğun etkisi kırılmalıdır.

don - Türkiye'de Olağanüstü Hava Olayları

Don olayı

Dolu

Havanın içindeki su buharının aniden soğumasıyla buz taneleri hâline dönerek yere düşmesiyle oluşan bir tür yağış çeşididir. Dolu tanelerinin iriliği açacağı zararla doğru orantılıdır.

Tanelerin büyük olması zararın boyutlarını da büyütür. Ta­rım ürünlerine, araçlara ve binalara zarar verir. Hızlı yağan dolu taneleri yolların ka­ panmasına ve ulaşımın aksamasına neden olur.

Dolu yağışları en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha sonra ise sırayla Akdeniz, Güneydoğu Ana­dolu, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgeleri takip eder.Dolu yağışının en etkili olduğu mevsim yaz başı ve ilkbahar aylarıdır.

Karar­sız olan hava kütlesi ani basınç değişmeleri ile dikey olarak yükselir ve içindeki suyu yoğun­laştırarak buz hâline çevirir böylece dolu başlamış olur.

dolu - Türkiye'de Olağanüstü Hava Olayları

Dolu Olayı

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir