Türkiye’nin Turizm Politikaları Nelerdir? | Coğrafya

Türkiye’nin Turizm Politikaları Nelerdir? | Coğrafya

25 Haziran 2019 0 Yazar: Recep

iye’nin Politikaları Nelerdir? diye merak ediyorsanız 12. sınıf coğrafya ders notları ve kitaplarından derlediğim konu anlatımı size gerekli cevabı kısaca verecektir.

iye’nin Politikaları

iye’de ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır. Ata’ün teşvikiyle kurulan Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülmüştür. Bu cemiyet ile birlikte e dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde le ilgili en önemli atılımlar, 1980 sonrasında gerçekleşmiştir. 1982’de “ Teşvik Kanunu” çıkarılmış, 1985 yılında da özel önem taşıyan sektör” kapsamına alınmıştır.

Bu durum, yatırımlarının artması için bir teşvik olmuştur. Bakanlığı, 80’li yıllardan günümüze i geliştirmek adına pek çok strateji geliştirmiştir. iye Stratejisi 2023 Eylem Planı bunlardan en güncelidir. Plan dahilinde ülkemizin geliri açısından ilk beş ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka haline gelmesi öngörülmüştür. iye’de politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi vardır.

iye’de Politikalarının Çevresel Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Çevresel Etkileri

iye’deki bölgelerinde yerli ve yabancı turist sayısının artmasıyla turistik tesis ihtiyacının karşılanması için doğal alanların tahribi, aşırı su kullanımı, orman yangınları, , çevre ve ses kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. politikaları dahilinde bu sorunların minimuma indirilmesi ve sürdürülebilir in kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Bu projeler kapsamında belirlenen turistik alanlarda plansız yapılaşma, doğal çin tahribatı ve çevre kirliliği gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. alanlarında; ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çevre temizliğine önem verilmesi ve ağının geliştirilmesi gibi çevreye katkı sağlayan pek çok çalışma söz konusudur. Ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen doğal alanların ve alternatif türlerinin değerlendirilmesi için uygulanacak akılcı politikalarla iye’nin deki rekabet üstünlüğü artarak devam edecektir.

iye’de Politikalarının Kültürel Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Kültürel Etkileri

iye, kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistin ilgisini çeken bir ülkedir. Ülkemizin kültürel mirasını ve sel kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için uygulanan politikalar ile pek çok reklam ve tanıtım faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin de etkisiyle gerek yurt içi, gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçi kültürel değerlerimizi yakından görmek için ülkemize seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’ne üye olan iye; Ayasofya Camii, Alanya Kalesi, Kekova, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı gibi pek çok kültürel değeri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydettirmiştir.

iye’de Politikalarının Ekonomik Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Ekonomik Etkileri

1980 sonrasında çıkarılan Teşvik Kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla sektörü çok büyük bir ivme kazanmıştır. Bu tarihten günümüze iye için önemli bir döviz girdisi sağlamış ve dış açığının kapanmasında büyük pay sahibi olmuştur. , bu özellikleriyle ekonomik gelişimin en büyük lokomotiflerinden biridir. potansiyeli olan alanlar projelerle desteklenerek ve tanıtımı yapılarak popüler hale getirilmiştir.

Bu alanların turistik değer kazanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasını ve dolayısıyla ekonominin gelişmesini sağlamıştır. ; iye’de bölgeler arası ekonomik farklılıkları azaltan, sektörel zenginliği sağlayan, istihdam açığını kapatan ekonomik bir değerdir. iye Stratejisi 2023 Eylem Planı’na göre politikaları dahilinde 2023’te ülkemize gelecek yabancı turist sayısının 50 milyon, yerli turist sayısının 20 milyon olması beklenirken gelirinin 50 milyar dolar, turist başına yapılan harcamanın 1000 dolar olması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yeni yatırım, teşvik ve istihdam olanaklarının sağlanmasıyla mümkündür.

Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı ve İhracata Oranı TÜİK, 2017
Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı ve İhracata Oranı TÜİK, 2017