Ulaşım ve İletişimin Ekonomik Faaliyetlere Olan Etkisi

Ekonomik faaliyetler, ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerden doğrudan etkilenir. Ülkemizde de görüldüğü gibi yer şekillerinin engebeli olduğu, ulaşımın zor koşullarda sağlandığı alanlarda ekonomik faaliyetlerin yapılmasında çoğu zaman güçlüklerle karşılaşılır.

Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde dağların ortalama yüksekliğinin fazla olması karasal iklimin sert geçmesine ve uzun süren kışların yaşanmasının neden olur.

Bu durum yol yapım maliyetlerini yükselttiği gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de engeller. Onun için tarım, sanayi, hizmet sektörü gibi faaliyetler bölgede istenilen düzeyde gelişme gösterememiştir.

DAP projesi ile ekonomik anlamda bölgede kalkınma hamleleri yapılmaya çalışılmış ancak proje bazı nedenlerden dolayı henüz hayata geçmemiştir.

Öte yandan yurdumuzun en sade yer şekillerine sahip olan Marmara bölgesinde, gerek kara yolu gerek hava yolu gerek demir yolu ve gerekse deniz yolu ulaşımı dünya standartlarını yakalamıştır. Önemli yol güzergâhlarının bu bölgeden geçmesi ayrıca bölgede transit taşımacılığı geliştirmiştir.

Ulaşım kadar önemli bir diğer unsur ise iletişimdir. Üretilen malların tüketici ile buluşması iyi bir pazarlama ortamının oluşturulması ile mümkün olur.

Pazarlama için iletişimin doğru ve etkili biçimde kurulması şarttır. Kitle iletişim araçları, bir ürünün alıcı ile buluşmasında son derece önemli bir yere sahiptir.

ardahan istanbul subat ayi - Ulaşım ve İletişimin Ekonomik Faaliyetlere Olan Etkisi

Ardahan'da Şubat ayı - İstanbul'da Ocak ayı

Bugün ülkemizde ve dünyada televizyon, radyo, Genel Ağ gibi iletişim araçları büyük kitlelere ulaşmada kolaylıklar sağlar. Ayrıca üreticinin ürünü satabilmesi için reklama ihtiyacı vardır.

Reklam ürünün tanıtılması ve tüketicinin dikkati çekmek için kullanılan iyi bir araçtır. Ürünün reklamı kitle iletişim aracıyla yapıldığında daha kısa sürede alıcı bulacağı için üretici ve tüketici arasındaki arztalep dengesi de korunmuş olur.

Ürünün çok, talebin az olduğu durumlarda reklam devreye girerek talebin artmasını sağlar. İletişim sektöründeki her yenilik doğrudan ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir