Uluslararası İlişkilerin Farklı Anlamları

Uluslararası İlişkilerin Farklı Anlamları “Uluslararası ilişkiler” teriminin iç içe geçmiş iki anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı toplumların birbirleriyle kurdukları hukuki, siyasi, diplomatik, askerî, iktisadi ve toplumsal ilişkilerin tamamıdır; ikincisi ise bu ilişkileri anlamaya çalışan bilim dalıdır. Birinci anlamında uluslararası ilişkileri gerçekleştiren özne, başta devlet olmak üzere çeşitli siyasal, toplumsal ya da iktisadi aktörler iken ikinci anlamında özne, bu ilişkileri inceleyen bilim insanlarıdır.
Bir uygulama olarak uluslararası ilişkiler, devletler ve uluslararası alandaki diğer aktörlerin, ülkelerin sınırlarını aşan her türlü faaliyetlerinin toplamıdır. Burada söz konusu faaliyetlerin diğer ülkelerle yapıldığı, vurgulanması gereken bir konudur. Bir ülkenin sınırları içinde, aynı toplumun üyeleri arasında gerçekleşen ilişkiler değil, diğer toplumlarla kurulan ilişkiler söz konusudur. Bu faaliyetler devletler arası ilişkileri kapsıyorsa resmî, bireyler ile siyasi ya da ekonomik diğer aktörleri kapsıyorsa gayriresmî ilişkiler olmaktadır.
Devletler uluslararası ilişkilerde en önemli aktör olmalarına rağmen tek başlarına belirleyici değildirler. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler, devletler arası ilişkileri de kapsayan genel bir terimdir. Bir ülkenin sınırlarını aşan faaliyetler temel olarak ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Dünya üzerindeki kaynaklar, bütün insanlığa yetecek miktarda olmadığı gibi ülkeler arasında da eşit bir biçimde dağılmamıştır. Bu nedenle hiçbir ülke yoksunluk yaşamadan yalnızca kendi sınırları içindeki kaynaklarla varlığını refah içinde sürdüremez. Tarihin ilk çağlarından bu yana her topluluk, diğerlerinin sahip olduğu kaynaklara ihtiyaç duymuştur. Diğer ülkelerin kaynaklarına duyulan bu ihtiyaç, sınırları aşan ikili ya da çoklu ticari, hukuki, askerî vb. ilişkilerin kurulmasında belirleyici olmuştur.

Uluslararası ilişkilerin en önemli aktörü devletlerdir 300x126 - Uluslararası İlişkilerin Farklı Anlamları

Uluslararası ilişkilerin en önemli aktörü devletlerdir

Uluslararası ilişkiler teriminin ikinci anlamı, bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir disiplin olması ile ilgilidir. Buna göre uluslararası ilişkiler disiplini başta devletler olmak üzere çok çeşitli aktörler arasındaki yine çok çeşitli ilişkilerin bilimsel olarak incelenmesi ve açıklanması çabasıdır. Uluslararası ilişkiler, ayrı bir kürsü olarak ilk kez dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın (Vudrov
Vilsın) adıyla 1919’da İngiltere’nin Galler bölgesinde Aberystwyth (Ebirsvit) Üniversitesinde kurulmuştur. Diğer sosyal bilimlere göre oldukça genç olan bu disiplin, I. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde üniversitelerde okutulmaya başlanmıştır. Üniversitelerde bu disiplinle ilgili bölümlerin art arda açılması ile birlikte bir bilim dalı olarak uluslararası ilişkiler de önem kazanmıştır. Alanla ilgili çalışan bilim insanlarının çoğalması sonucu yayınlanan kitap ve makale sayısı da artmıştır. Bu alanla ilgili çeşitli akademik topluluklar, XX. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur.

Ticaret uluslararası ilişki yöntemlerindendir 300x126 - Uluslararası İlişkilerin Farklı Anlamları

Ticaret, uluslararası ilişki yöntemlerindendir

Uluslararası ilişkiler teriminin ikinci anlamı, bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir disiplin olması ile ilgilidir. Buna göre uluslararası ilişkiler disiplini başta devletler olmak üzere çok çeşitli aktörler arasındaki yine çok çeşitli ilişkilerin bilimsel olarak incelenmesi ve açıklanması çabasıdır. Uluslararası ilişkiler, ayrı bir kürsü olarak ilk kez dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın (Vudrov
Vilsın) adıyla 1919’da İngiltere’nin Galler bölgesinde Aberystwyth (Ebirsvit) Üniversitesinde kurulmuştur.
Diğer sosyal bilimlere göre oldukça genç olan bu disiplin, I. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde üniversitelerde okutulmaya başlanmıştır. Üniversitelerde bu disiplinle ilgili bölümlerin art arda açılması ile birlikte bir bilim dalı olarak uluslararası ilişkiler de önem kazanmıştır. Alanla ilgili çalışan bilim insanlarının çoğalması sonucu yayınlanan kitap ve makale sayısı da artmıştır. Bu alanla ilgili çeşitli akademik topluluklar, XX. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur.
Her ne kadar ilk çağlardan bu yana toplumların neden savaştığı ya da hangi koşullar altında barış antlaşmaları imzaladıkları, farklı bilim insanlarının ilgisini çekmiş olsa da bu çabalar, 1950’lere kadar sistematik olmamıştır. Uluslararası ilişkiler disiplininin kuram, yöntem, konu ve sınırları belli bir sosyal bilim olarak bilimsel topluluklarca tanınması ancak II. Dünya Savaşı sonrası dönemde olmuştur.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir