Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretim Faktörleri Nelerdir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Doğada bulunan malların hemen hiç biri doğrudan doğruya ve hemen tüketilmeye elverişli değildir. Kıt malların ve hizmetlerin miktarlarını çoğaltarak, yerlerini ya da şekillerini değiştirerek insan ihtiyaçlarını daha iyi karşılar duruma getirmek istendiği zaman, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi için önemli bazı girdilerin katkıları gereklidir.

Örneğin kendiliğinden yetişen bir meyveyi toplamak, akarsular içerisinde bulunan balıkları tutmak için bile emek harcamak ve bazı yardımcı araçlar kullanmak gerekir. Bir başka ifadeyle daha bol gıda maddesi elde etmek için daha çok tohum, daha çok gübre, daha çok insan emeği ve daha geniş tarla kullanmak gerekir. Bu nedenle malların tüketime hazır bir hâle getirilmesinde, miktarlarının arttırılmasında ve ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek şekilde faydalarının arttırılmasında çok sayıda üretim faktörüne ihtiyaç duyulur.

Üretim faktörleri kıt kaynaklardır, miktarları sınırlıdır ve onlar olmadan üretim yapmak mümkün değildir. Başlıca üretim faktörlerini emek, tabiat, sermaye ve girişimci olarak saymak mümkündür. Bunlardan emek ve tabiat klasik üretim faktörleri olarak kabul edilirken, sermaye modern üretim faktörü olarak adlandırılmaktadır.

Son yıllarda bazı ekonomistler teknolojiyi de modern üretim faktörleri arasında saymaktadırlar.

Emek Nedir?

Ekonomik anlamda emek, faydalı bir mal ya da hizmet üretmek amacıyla yapılan bütün fiziksel ve zihinsel faaliyetlerdir. Üretimin en önemli unsuru insan emeğidir. Emek beşeri bir faktördür ve üretimin olmazsa olmaz bir unsurudur, emek faktörünün katkısı olmadan üretimin olabileceğini düşünmek zordur. Bu nedenle insanların çalışma gücünün üretimde kullanılması büyük önem taşı- maktadır. Emek faktörü sadece fiziksel güç ile ifade edilemez. Üretime fikirle katılmak ya da yönetici olmak da emek olarak kabul edilmektedir. Buna göre bir öğretmenin, işçinin ya da mimarın yaptığı iş, emek olarak kabul edilir.

# Emek Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

 

Tabiat (Doğa) Nedir?

Üretimin bir başka unsuru olan tabiat, üretim için gerekli olan her türlü doğal kaynağı kapsar. Yer üstündeki akarsular, göller, ormanlar, güneş ışığı, yer altındaki madenler, gazlar, petrol, yer altı suları ve toprağın ürün verme gücü tabiat faktörünün kapsamına girer.

 

# Üretim Faktörü Tabiat (Doğa) Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

Sermaye Nedir?

İnsan yapısı olan ve üretimde emeğin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme sermaye grubuna girer. Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, sonradan yapılmış yani insanlar tarafından üretilmiş olmasıdır.

 

# Sermaye Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

Girişimci Nedir, Kimdir?

İşletmeyi kuran, mal ve hizmet üretimi veya pazarlanması için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve risklere katlanan kişiye girişimci (müteşebbis) denir. Girişimci aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin ortaya konulması için üretim faktörlerinin tedarikini ve bu faktörlerin üretim sürecine sokulmasını sağlayan kişidir. Üretim faktörlerinin ve bir grup insanın düzensiz bir araya getirilmesi ile işletme kurulamaz. Neyin üretileceğine, üretilen ürünlerin kimlere satılacağına, işlerin kimler tarafından yapılacağına, gelirlerin ve giderlerin ne olacağına bir kişi veya grup karar vermeli ve kaynakları etkin bir biçimde kullanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilmesi girişimci veya işletme yöneticisinin görevidir.

 

# Girişimci Nedir, Kimdir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.