Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretim Faktörleri Nelerdir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

da bulunan malların hemen hiç biri doğrudan doğruya ve hemen tüketilmeye elverişli değildir. Kıt malların ve lerin miktarlarını çoğaltarak, yerlerini ya da şekillerini değiştirerek insan ihtiyaçlarını daha iyi karşılar duruma getirmek istendiği zaman, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi için önemli bazı girdilerin katkıları gereklidir.

Örneğin kendiliğinden yetişen bir meyveyi toplamak, akarsular içerisinde bulunan balıkları tutmak için bile emek harcamak ve bazı yardımcı araçlar kullanmak gerekir. Bir başka ifadeyle daha bol gıda si elde etmek için daha çok tohum, daha çok gübre, daha çok insan emeği ve daha geniş tarla kullanmak gerekir. Bu nedenle malların tüketime hazır bir hâle getirilmesinde, miktarlarının arttırılmasında ve ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek şekilde faydalarının arttırılmasında çok sayıda üretim üne ihtiyaç duyulur.

leri kıt kaynaklardır, miktarları sınırlıdır ve onlar olmadan üretim yapmak mümkün değildir. Başlıca üretim lerini emek, tabiat, sermaye ve girişimci olarak saymak mümkündür. Bunlardan emek ve tabiat klasik üretim leri olarak kabul edilirken, sermaye modern üretim ü olarak adlandırılmaktadır.

Son yıllarda bazı stler yi de modern üretim leri arasında saymaktadırlar.

Emek Nedir?

k anlamda emek, faydalı bir mal ya da üretmek amacıyla yapılan bütün fiziksel ve zihinsel lerdir. in en önemli unsuru insan emeğidir. Emek beşeri bir dür ve üretimin olmazsa olmaz bir unsurudur, emek ünün katkısı olmadan üretimin olabileceğini düşünmek zordur. Bu nedenle insanların çalışma gücünün üretimde kullanılması büyük önem taşı- maktadır. Emek ü sadece fiziksel ile ifade edilemez. e fikirle katılmak ya da yönetici olmak da emek olarak kabul edilmektedir. Buna göre bir öğretmenin, işçinin ya da mimarın yaptığı iş, emek olarak kabul edilir.

# Emek Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

 

Tabiat () Nedir?

in bir başka unsuru olan tabiat, üretim için gerekli olan her türlü l kaynağı kapsar. Yer üstündeki akarsular, göller, ormanlar, güneş ışığı, yer altındaki madenler, gazlar, pet, yer altı suları ve toprağın ürün verme gücü tabiat ünün kapsamına girer.

 

# Üretim Faktörü Tabiat (Doğa) Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

Sermaye Nedir?

İnsan yapısı olan ve üretimde emeğin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme sermaye grubuna girer. Sermayenin l kaynaklardan farkı, sonradan yapılmış yani insanlar tarafından üretilmiş olmasıdır.

 

# Sermaye Nedir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

Girişimci Nedir, Kimdir?

letmeyi kuran, mal ve üretimi veya pazarlanması için üretim lerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve risklere katlanan kişiye girişimci (müteşebbis) denir. Girişimci aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve lerin ortaya konulması için üretim lerinin tedarikini ve bu lerin üretim sürecine sokulmasını sağlayan kişidir. lerinin ve bir grup insanın düzensiz bir araya getirilmesi ile işletme kurulamaz. Neyin üretileceğine, üretilen ürünlerin kimlere satılacağına, işlerin kimler tarafından yapılacağına, gelirlerin ve giderlerin ne olacağına bir kişi veya grup karar vermeli ve kaynakları etkin bir biçimde kullanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilmesi girişimci veya işletme yöneticisinin görevidir.

 

# Girişimci Nedir, Kimdir? başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.