Üretim Faktörü Tabiat (Doğa) Nedir?

Üretim Faktörü Tabiat (Doğa) Nedir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Üretimin bir başka unsuru olan tabiat, üretim için gerekli olan her türlü doğal kaynağı kapsar. Yer üstündeki akarsular, göller, ormanlar, güneş ışığı, yer altındaki madenler, gazlar, petrol, yer altı suları ve toprağın ürün verme gücü tabiat faktörünün kapsamına girer.

Çoğu malın üretiminde kullanılan demir, alüminyum, krom gibi cevherler; enerji kaynağı olarak kullanılan kömür, petrol, doğal gazlar ile ormanlardan elde edilen odun ve kereste; akarsu, göl ve denizlerden sağlanan her türlü su ürünleri ve gıda maddelerinin üzerinde yetiştiği topraklar tabiat faktörünün bize verdiği olanaklardır.

Türkiye linyit ve taş kömürü açısından zengindir.

Türkiye linyit ve taş kömürü açısından zengindir.

Toprak bu gruba giren unsurların en önemlisidir. Çünkü toprak olmazsa insanların beslenme ihtiyacını karşılayacak malların pek çoğunu üretmek mümkün olmaz.

Madenler, doğal gazlar, petrol ve yer altı suları vb. bir ülkenin yer altı zenginliklerini oluşturur. Bunlardan yoksun bir ülkede birçok malın üretimi ile ihtiyaçların karşılanması söz konusu olamaz. Örneğin demir cevherinin olmadığı yerde bir başka ülkeden ithal edilmediği sürece otomobil üretiminden bahsedilemez.

Yeryüzünde her ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar hem miktar hem kalite hem de tür olarak birbirinden farklıdır. İnsanların çalışkanlığı ve becerikliliği yanında, çeşitli ülkeler arasındaki gelişme farkını açıklayan en önemli unsurlardan biri de ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakların ne ölçüde zengin ve çeşitli olduğudur. Örneğin Amerika her türlü kaynak bakımından diğer ülkelere nazaran daha şanslı olmasına rağmen Japonya’da doğal kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır.

Tabiatta bulunan bazı kaynaklar insan ihtiyaçlarına nazaran bol (güneş ışığı ve ısısı, hava gibi), diğer bir kısmı ise kıt kaynaklardır. Bunlardan toprak, miktarı artırılamayan kıt kaynaklardır. Bataklıkların kurutulması ya da denizlerin doldurulması gibi yöntemlerle gerçekleşen küçük boyuttaki toprak kazanmaları bir tarafa bırakılırsa dünyadaki mevcut toprak miktarını artırma olanağı yoktur. Buna karşılık yer üstü ve yer altı kaynaklarında değişiklikler olabilir. Örneğin ormanlar kesilerek yok edilebilir ya da yeni alanlar ağaçlandırılabilir.

Kıt kaynak olan tabiat faktörünün ülkeler arası dağılımı hem kalite hem de nicelik yönünden de farklılık gösterir. Tabiatın verimliliği yönünden şanslı olan ülkelerin kalkınmalarını daha çabuk gerçekleştirdiği fikrinin yanında az gelişmiş ülkelerin hepsinde tabiat faktörünün yetersiz olduğu şeklinde bir genellemeye gitmek yanlış olur. Çünkü bir ülke doğal kaynaklar bakımından zengin olabilir. Fakat önemli olan onları işletecek sermaye ve teknik bilgiye bu ülkenin sahip olup olmadığıdır. Az gelişmiş ülkelerin sahip oldukları tabiat kaynaklarından yararlanabilmeleri yeteri kadar sermaye ve teknik bilgiye sahip olmaları ile mümkün olacaktır.