Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin miktarını ve faydasını artırmaya yönelen çabaların tümüdür.

Doğada mallar her zaman ihtiyaçları gidermeye hazır durumda değildir. Onları ihtiyaç görür duruma getirmek, ihtiyaçları karşılayacak durumdaysalar faydalı olacakları hâle gelmelerini sağlamak için bazı işlemlerden geçirmek gerekir. İşte bu çabaların tümüne üretim adı verilir.

fabrika uretim 300x140 - Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Üretim sadece bir malın miktarını arttırmak değildir. Herhangi bir malın miktarı aynı kalırken faydasını arttırmak da üretim sayılmaktadır. Bu aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılabilir:

1. Şekil değişikliği yoluyla üretim: Bu çeşit üretimde malın şekli, fiziksel ve kimyasal yapısı değiştirilerek faydası arttırılmaktadır. Deriden ayakkabı, kumaştan elbise, sütten yoğurt veya yağ yapımı gibi. Derinin miktarı değişmediği hâlde geçirdiği çeşitli işlemlerden sonra ayakkabı hâline gelmesiyle faydası artmakta ve şekil değişikliği yoluyla üretim gerçekleşmektedir.

2. Mekân değişikliği yoluyla üretim: Bir ürünü bol olduğu üretim bölgesinden alıp kıt olduğu bölgeye taşıyarak ihtiyaç sahiplerine sunmak, mekân faydasını artırarak üretimdir. Örneğin çayın Karadeniz’den alınıp diğer bölgelere taşınmasına ve orada tüketiciye sunulmasına katkıda bulunan komisyoncular, nakliye firmaları, toptancı ve perakendeci esnaf da üretim faaliyetinde bulunmuş olur.

3. Zaman değişikliği yoluyla üretim: Malların bol olduğu dönemlerde depolanarak veya herhangi bir şekilde saklanarak kıt olduğu dönemlerde piyasaya sunulması da üretimdir. Gıdaların dondurularak ya da kurutularak saklanması, konservecilik ve seracılık da zaman değişikliği yoluyla üretimin tipik şekilleridir.

4. Mülkiyet değişikliği yoluyla üretim: Bir malın sahip değiştirmesine yardımcı olan her türlü ticaret ve komisyonculuk uğraşları da üretim sayılmaktadır. Çünkü bunlar sayesinde bir mal az ihtiyacı olandan daha çok ihtiyacı olana geçmekte, söz konusu malın faydasını artırmaktadır. Örneğin daha önce kullanılmayan bir alan satın alındıktan sonra orada bir balık çiftliğinin kurulması ile mülkiyet değişikliğinin olumlu bir etki yaratacağı şüphesizdir. Aynı zamanda bu mülkiyet değişikliğine aracılık eden emlak ve komisyon işi ile uğraşanlar da üretim faaliyetine katılmış olmaktadırlar.