Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

12 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Dünya, doğal kaynakları hızla tükenirken, artan nüfus sebebiyle çok büyük bir enerji ihtiyacıyla karşı karşıyadır.

Dünya’nın en büyük enerji kaynağını petrol, kömür gibi fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Fosil yakıtlar bitki,  hayvan, dinozor gibi canlıların atıklarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında kalması sonucu basınç etkisiyle oluşmuştur.

Oluşmaları oldukça uzun bir süre aldığı ve tüketimleri de çok daha hızlı şekilde gerçekleştiği için bu yakıtlar yenilenemez enerji kaynakları olarak nitelendirilir. Bilim insanları enerji tüketiminde bu hızla devam edilirse fosil yakıtların 50 sene gibi kısa bir sürede tükeneceğini öngörmektedirler.

Fosil kaynaklar azalmasının yanı sıra yakılmaları sonucunda çevreye de zarar vermektedir. Kömür, petrol ve doğalgaz santrallerinin kuruldukları bölgede yerel olarak tahribatları yanında küresel olarak tüm dünyayı tehdit eden etkileri de bulunmaktadır.

yenilenebilir enerji kaynaklari 285x300 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yenilenebilir enerji kaynakları

Fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere yayılan karbon dioksit, kükürtdioksit, azot oksit, toz ve kurum yakın çevreyi kirletip ölümlere yol açarken, karbondioksit ve benzeri sera gazları küresel iklim değişikliğine yol açmakta ve tüm dünya ülkelerinde yaşamı tehdit etmektedir. Kısacası hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan fosil yakıtların yerine daha çevreci ve sürdürülebilir olan enerji kaynakları tercih edilmektedir.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de tüm enerji süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmek gerekmektedir. Sürdürülebilir enerji, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan kaynakları tehlikeye atmadan üretilen enerjiye denir. Bunun için en geçerli yöntem de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır.

Yenilenebilir enerji; üretimi için sürekli devam eden doğal süreçlerden faydalanan, üretim için kullandığı kaynakların tükenme hızından çok daha kısa sürede kendini yenileyebilen enerjidir. Bu kaynaklar doğal süreçlerle ortaya çıktığından çevre üzerinde yarattığı etkiler önemsiz bir seviyede kalmaktadır.

Güneş Enerjisi: Güneş tüm enerjilerin kaynağıdır. Dünya’daki hayatın temeli de yine Güneş enerjisine dayanır. Konut, endüstri ve özel alanlarda sıcak su ihtiyacının karşılanması, ısıtma, kurutma ve tuzlu sudan tatlı su elde edilmesi gibi alanlarda Güneş enerjisinden yararlanılır. Oluşturulan Güneş pilleri, Güneş panelleri ışık enerjisini soğurarak elektrik enerjisine dönüştürür.

gunes enerjisi 300x231 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Güneş Enerjisi

Rüzgâr enerjisi: Rüzgârın hareket enerjisinden yararlanılarak yapılan rüzgâr jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Rüzgâr enerjisinin en üstün yanı rüzgârın bir maliyetinin olmaması ve temiz olmasıdır. Bu nedenle de çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Bir rüzgâr jeneratörü bir evin, okulun hatta bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir. Son yıllarda rüzgâr türbinlerinin yüksekliği 95 m’ye çıkarılarak ve santralleri karalar yerine kıyıya yakın denizlere kurarak rüzgar enerjisinden yararlanmada önemli bir artış sağlanmıştır.

ruzgar enerjisi 287x300 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Rüzgâr enerjisi

Jeotermal enerji: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su ve buharı farklı alanlarda kullanılmaktadır. Jeotermal buharın gücü ile elektrik üretimi de yapılabilmekte kaplıca suyu olarak da turizm alanında yararlanılmaktadır.

Ayrıca konutların ve seraların ısıtılması, dokuma sanayisi, konservecilik gibi birçok alanda kullanılır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.

jeotermal enerji 300x279 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Jeotermal enerji

Hidrolik enerji: Hidroelektrik enerjisi üretimi için akan suyun gücü kullanılır. Suyun akış gücü, bir akarsudan elde edilecek enerji miktarını belirler. Suyun akışının oluşturduğu hareket enerji su kanalları vasıtasıyla türbinlere iletilir. Suyun türbinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisi elde edilir.

Özellikle yüksekliğin fazla olduğu yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından buralar hidroelektrik enerji üretimi için idealdir.

hidrolik enerji 300x240 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Hidrolik enerji

Dalga enerjisi: Su kökenli diğer yenilenebilen enerji kaynağı da deniz dalgalarıdır. Deniz dalgaları 3 – 4 m yüksekliğe kadar ulaşmakta ve dalga cephesinin her genişliği belli bir enerjiye sahip bulunmaktadır.

Dalga enerjisi direk olarak dalga yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilir. Dalgalar deniz veya okyanusların yüzeyinde esen rüzgârlar tarafından üretilir. Dalga enerji teknolojileri kıyıda, kıyıdan biraz uzakta ve açık denizde kurulmak için tasarlanmıştır. Denizden biraz uzakta kurulacak sistemler suyun 40 metreden fazla derinine yerleştirilir.

İngiltere’de bu konuda birbirinden ayrılan enerji şamandırası ve enerji salı gibi tesisatlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu enerji şamandıraları ve salları sahilin önüne demirlemektedir. Su altından karaya kadar giden bağlama halatı aynı zamanda akım kablosu görevini yapmaktadır. Dalgalı deniz nedeni ile dönen enerji şamandıraları, kendi sallanma hareketleri ile jeneratörü harekete geçirmektedir. Sallarda ise jeneratörü salın eğilip bükülen kısımlarının hareketleri çalıştırmaktadır. Japonya’da ise sahilde demirleyen fener gemisinin dalgalı denizde salınım hareketlerinden jeneratörün çalışmasında faydalanılmaktadır.

dalga enerjisi 300x242 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Dalga enerjisi

Biyokütle enerjisi: Her türlü organik atıktan, orman ve orman ürünleri atıklarından, tarımsal ürün ve atıklarından, hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilebilir. Saman, odun ve tezek ülkemizde hala kullanılan biyokütle çeşitlerindendir.

Biyokütleden enerji elde edilebilmesi ya doğrudan doğruya yakılarak ya da sıvı ve gaz ikinci derecede yanıcı maddelerin elde edilmesi suretiyle olmaktadır. Bitki ve hayvan atıkları belirli güç santrallerinde toplanır. Toplanan atıklar santralin çukuruna boşaltılarak yakılır. Bu yanma sonucu ortaya çıkan gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Bir diğer yol ise; atık ve kalıntıları bekletme tankları denilen özel ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda zamanla çürüyen maddelerden metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma amaçlı kullanılır. Aynı yöntem hayvanların dışkılarında da kullanılır.

biokutle enerji 300x238 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Biyokütle enerjisi

Tüm bu enerji kaynakları fosil yakıtlar gibi yenilenemez olmasa da tıpkı onlar gibi sınırlı durumdadır. Dünya nüfusu büyük bir hızla artarken ve insanoğlu yeryüzünün kaynaklarını bu hızla tüketirken hiçbir kaynak bu yok oluştan kurtulamaz. Konut yapımı ve yakıt eldesi için ağaçların kesilmesi ormansızlığa sebep olacaktır. Ormanların yok olması zamanla temiz havanın yok olmasına sebep olacaktır.

Suyu ve toprağı tutan, erozyonu önleyen ağaçların yok olması zamanla toprakların verimsizliğine çorak ve kurak arazilerin varlığına sebep olacaktır. Çorak arazilerde suyun azlığı da kaçınılmazdır. Ayrıca küresel ısınma, mevsim normallerinin farklı seyretmesi de zamanla kuraklık ve kıtlığa sebep olabilir. Su döngüsü, buharlaşma olayları azalacak ve dünyanın doğal dengesi bozulacaktır. Tüm bunlar bize yenilenebilir enerji kaynaklarının yenilenebilir olsa da sınırsız olmadığını göstermektedir.