Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur? Bu Isının Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur? Bu Isının Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

18 Nisan 2019 0 Yazar: uzun

Yerkürenin içine doğru sıcaklığın derinlikle artmakta oluşu eskiden beri bilinen bir durumdur.

Yeryüzünün belirli yerlerine dağılmış, yaklaşık 800 civarında aktif ve yarı aktif volkanın, fümerollerin ve çok sayıda sıcak su kaynaklarının varlığı, sıcaklığın, arzın iç kesimlerinde çok yüksek değerlere ulaştığına işaret olmaktadır.

Yerkürenin ısı bilançosu ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan yerkürenin oluşumundan kalma bir fosil ısısı olsa bile bunun toplam değerinin düşük olacağı, dolayısıyla da yerkürenin içinde bir ısı oluşumunun gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Bu ısının büyük bir kısmının magmatik kayaçlarda küçük oranlarda da olsa uranyum, toryum ve potasyum-40 gibi radyoaktif maddelerin dezentegrasyonu sonucu meydana geldiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Daha başka ısı oluşum şekillerinin varlığının ispatı için de yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur?

Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur?

Yerkürenin İç Isısının Sebep ve Sonuçları 

Jeoloji tarihi boyunca olagelmiş bütün tektonik olayların, volkanizma ve depremlerin enerji kaynağını, yerkürenin içinde var olan enerji oluşturmuştur.

Yerkürenin içinde oluşan bu enerji sonuçta, ısı akısı şeklinde yeryüzüne gelmekte ve radyasyon şeklinde uzaya yayılmaktadır. Bu ısının büyüklük ve dağılımının ölçülüp meydana çıkarılması son yıllarda büyük önem kazanmıştır.

Böylece, başta tektonik bakımdan aktif olan deprem ve volkan kuşakları olmak üzere dünyanın her tarafında ısı akısı ölçmeleri yapılmaya başlanmıştır.