Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur? Bu Isının Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur? Bu Isının Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

18 Nisan 2019 0 Yazar: Recep

nin içine doğru sıcaklığın derinlikle artmakta oluşu eskiden beri bilinen bir durumdur.

Yeryüzünün belirli yerlerine dağılmış, yaklaşık 800 civarında aktif ve yarı aktif volkanın, fümelerin ve çok sayıda sıcak su larının varlığı, sıcaklığın, arzın iç kesimlerinde çok yüksek değerlere ulaştığına işaret olmaktadır.

nin ısı bilançosu ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan nin oluşumundan kalma bir fosil ısısı olsa bile bunun toplam değerinin düşük olacağı, dolayısıyla da nin içinde bir ısı oluşumunun gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Bu ısının büyük bir kısmının magmatik kayaçlarda küçük oranlarda da olsa uranyum, toryum ve potasyum-40 gibi radyoaktif lerin dezentegrasyonu sonucu meydana geldiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Daha başka ısı oluşum şekillerinin varlığının ispatı için de yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Yerkürenin İç Isısı Nasıl Oluşur?

nin İç sı Nasıl Oluşur?

nin İç sının ve ları 

Jeoloji i boyunca olagelmiş bütün tektonik olayların, ve depremlerin kaynağını, nin içinde var olan oluşturmuştur.

nin içinde oluşan bu ta, ısı akısı şeklinde yeryüzüne gelmekte ve radyasyon şeklinde uzaya yayılmaktadır. Bu ısının büyüklük ve dağılımının ölçülüp meydana çıkarılması son yıllarda büyük önem kazanmıştır.

Böylece, başta tektonik dan aktif olan deprem ve volkan kuşakları olmak üzere dünyanın her tarafında ısı akısı ölçmeleri yapılmaya başlanmıştır.